Logo ECDL - European Computer Driving Licence

Certifikát ECDL Advanced (ECDL Advanced Certificate) – mezinárodně platný certifikát patřící do programu ECDL Advanced. Dokládá, že držitel tohoto certifikátu má v oblasti uvedené na certifikátu profesionální uživatelské znalosti a dovednosti.

Rozsah znalostí a dovedností potřebných pro získání tohoto typu certifikátu je přesně popsán odpovídajícím mezinárodně standardizovaným Sylabem ECDL Advanced.

Podmínky vydání certifikátu: 1 modul z AM3, AM4, AM5, AM6

Zájemce o certifikát ECDL Advanced musí úspěšně složit jednu zkoušku ze čtyř následujících pokročilých ECDL modulů dle vlastního výběru. Moduly AM3, AM4, AM5, AM6

Certifikát ECDL Advanced má časově neomezenou platnost.

Zkratka a logo ECDL jsou chráněné známky ECDL Foundation © 1999-2019 ČSKI. Všechna práva vyhrazena