Logo ECDL - European Computer Driving Licence

Certifikát e-Citizen (e-Citizen Certificate) – mezinárodně platný certifikát patřící do programu Digitálního začleňování. Dokládá, že držitel tohoto certifikátu prošel úspěšně motivačním a vzdělávacím kurzem e-Citizen a že má základní představu o možnostech digitálních technologií pro řešení běžných životních situací.

Rozsah znalostí a dovedností potřebných pro získání tohoto typu certifikátu je přesně popsán mezinárodně standardizovaným Sylabem e-Citizen.

Podmínky vydání certifikátu:

Zájemce o certifikát e-Citizen musí úspěšně složit asistovanou zkoušku programu e-Citizen. Modul e-Citizen

Certifikát e-Citizen má časově neomezenou platnost.

Zkratka a logo ECDL jsou chráněné známky ECDL Foundation © 1999-2019 ČSKI. Všechna práva vyhrazena