Propagační videa

Krátká videa prezentující vybrané oblasti digitálních kompetencí jsou určena především pro akreditované organizace, a to pro účely propagace mezinárodního konceptu ECDL / ICDL v ČR. Videa jsou volně šiřitelná, je možné je stáhnout nebo sdílet v rámci služeb YouTube, případě požádat o verze v plném (Full HD) rozlišení pracovníky naší kanceláře ECDL-CZ.

Robotika (ICDL Robotics, modul M19)

Teprve na zkoušce ze základů robotiky mnozí pochopí, o čem robotika skutečně je. Umět programovat vybranou robotickou stavebnici v blokovém jazyce nestačí. Je nutné mít alespoň základní znalosti z mechaniky, elektrotechniky, fyziky a matematiky :-)

Informatické myšlení a programování (ECDL Computing, modul M16)

ECDL zkouška zaměřená na formování informatického myšlení, algoritmickou logiku a naprosté základy programování pro všechny, kteří se cítí opodál. Donutí vás pochopit něco, co jste dosud považovali za nemožné.

Bezpečné používání informačních technologií (ECDL Cyber Security, modul M12)

Tuhle ECDL zkoušku by měl dát každý úředník, každý absolvent střední školy, každý učitel, každý zaměstnanec, ale i každý politik :-) … to aby věděl, zda vydávat peníze za další nákupy dalších bezpečnostních technologií nebo raději investovat do vzdělávání běžných lidí.

Digitální marketing (ECDL Digital marketing, modul M17)

Všichni to používají, aniž to tuší, všichni to potřebují, aniž to vědí a ti zkušení vědí, jak se to jmenuje. Jen málo je těch, kteří tomu skutečně rozumí a umí to pořádně využívat. Co to je? ... ano, správně, je to digitální marketing! Jedna z nových oblastí digitálních kompetencí celosvětového konceptu ECDL / ICDL, kterou by měl zvládnou každý, kdo se pohybuje v reklamě, obchodě nebo podnikání.

Finanční tabulky (ICDL Financial Spreadsheets, pokročilý modul AM7)

Není žádných pochyb o tom, že o lidi s takovou úrovní digitálních kompetencí, kterou představuje tento pokročilý ICDL modul, budou mít zaměstnavatelé na trhu práce mimořádný zájem.

Vyhledávání, vyhodnocování a zpracovávání informací z internetu (ECDL Information Literacy, modul M15)

Velmi užitečná certifikační zkouška, která patří do ECDL profilu Digital Literacy. Cílí především na digitální dovednosti, které souvisí s informační, resp. mediální gramotností. Pomůže vybudovat tzv. kritické myšlení, což dnes prokazatelně chybí „větší polovině“ Čechů.

Analýza a vizualizace dat (ICDL Data Analytics, pokročilý modul AM8)

Pokud jsou pro vás ECDL zkoušky jednoduchou záležitostí, pak tento pokročilý modul představuje skutečnou výzvu. Úspěšných absolventů této mezinárodní certifikační zkoušky je (nejen) v Čechách jako šafránu, přitom představují to nejžádanější „zboží“ na trhu práce.


Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2023 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.