Doporučené výukové materiály

E-learning ECDL SPŠE v Úžlabině, Praha 10

Autor: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320

E-learning vznikl v rámci Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2014. V rámci grantu byl vytvořen e-learning k následujícím modulům programu ECDL Core:

  • Modul 2: Základy práce s počítačem a správa souborů
  • Modul 3: Zpracování textu
  • Modul 6: Prezentace
  • Modul 7: Základy práce s internetem a komunikace

Mimo uvedený grant byl dále zpracován e-learning k následujícím modulům programu ECDL Core:

  • Modul 4: Práce s tabulkami
  • Modul 5: Použití databází
  • Modul 10: Tvorba webových stránek
  • Modul 12: Bezpečné používání informační a komunikačních technologií
  • Modul 14: Spolupráce a výměna informací na internetu

Výukové materiály jsou tvořeny studijními materiály, videonávody a příklady k procvičení (včetně správných řešení). Výuka probíhá v prostředí operačního systému Windows 8.1, kancelářského balíku MS Office 2013, v prostředí internetového prohlížeče Google Chrome, antivirového programu Windows Defender, v prostředí programu 7-Zip a programu Kompozer. Pro modul M14 byly použity nástroje Google (Google Disk, Google Kalendář), sociální síť Facebook, webová konference OnSync, webové výukové prostředí Moodle a smartphone Samsung Galaxy S4 Mini s operačním systémem Android. Moduly M2 a M7 jsou zpracovány podle nového Sylabu 1.0, moduly M3, M4, M5 a M6 podle Sylabu 5.0. Moduly M12 a M14 byly zpracovány podle Sylabu 1.0, modul M10 podle Sylabu 2.0. Zpracované výukové materiály jsou zájemcům k dispozici zdarma.

SPŠE Praha 10, V Úžlabině 320 Studium online: ecdl.uzlabina.cz/e-learning

Kontakt:

Web: www.uzlabina.cz

ECDL — Průvodce přípravou na testy

ECDL průvodce přípravou na testy
Autor: Kolektiv autorů

Nakladatelství: Computer Press, 2012, 200 s. Brno
ISBN: 978-80-251-3144-2

Publikace zaměřená na mezinárodní koncept ECDL. Aktuální vydání je doplněno o kapitoly k modulům M9 – Úpravy digitálních obrázků a základy počítačové grafiky a M10 – Tvorba webových stránek a publikace na Internetu. Kniha nově obsahuje také úvodní kapitolu zaměřenou na obchodní argumentaci ECDL. Tato kapitola může být cenným zdrojem informací pro klienty, školy či zaměstnavatele a samozřejmě jí lze využít pro Vaše propagační materiály.

GOPAS e-learning ECDL

Autor: Počítačová škola GOPAS, a.s.

E-learningový produkt určený pro klienty a zákazníky společnosti GOPAS, a.s. s názvem "Knihovna ECDL" zaměřený na kompletní přípravu pro úspěšné absolvování testů ECDL a získání mezinárodního certifikátu počítačové gramotnosti. Výuka probíhá na Microsoft Office 2007 podle nové verze ECDL Sylabu 5.0 Core.

Produkt je možné provozovat pod Windows 2000, XP nebo MS Vista s odpovídajícím prohlížečem webových stránek (Internet Explorer 6.0 nebo vyšší). Kurzy jsou zhotoveny technologií Flash, která je již standardně součástí instalace Windows.

SCOMP E-KIT pro ECDL

logo SCOMP E-KIT Autor: S-COMP Centre CZ s.r.o.

SCOMP E-kit pro ECDL je balík elektronických vzdělávacích modulů kompletně pokrývajících problematiku ECDL. Všechny materiály jsou zpracovány dle ECDL Sylabu verze 5 a popisují tedy práci v operačním systému Microsoft Windows Vista / Windows 7 a v aplikacích z řady MS Office 2007 / 2010. Komplet SCOMP E-kit pro ECDL získal akreditaci "Doporučený výukový materiál pro ECDL Sylabus 5", což znamená, že výukové moduly jsou vhodným prostředkem pro přípravu k mezinárodně uznávaným testům počítačové gramotnosti a k získání ECDL certifikátu.

SCOMP E-kit pro ECDL se skládá ze sedmi vzdělávacích modulů, přičemž jednotlivé moduly jsou na sobě nezávislé a lze je zakoupit a studovat jednotlivě.

Kurzy jsou k dispozici v hostované verzi a k jejich studiu je třeba pouze internetový prohlížeč a přístup na internet. V případě firemní klientely lze provést instalaci na intranet či do LMS.

Edu-learning pro MS Office

logo Edu-learning Autor: EDU 2000 s.r.o.

Edu-learning je jedinečný výukový software pro Microsoft Office, kde se učíte pracovat přímo ve Wordu, Excelu a PowerPointu pomocí plnění zadaných úkolů. Celkem 44 lekcí, více než 900 praktických úkolů doplněných výukovými texty s obrázky, svým rozsahem pokrývají modul M3 (Zpracování textu), M4 (Tabulkový procesor) a M6 (Prezentace) ECDL Sylabu verze 5.0. Pro dosažení všech znalostí požadovaných ECDL Sylabem 5.0 je nutné prostudovat také výuková témata v nápovědě aplikace.

Verze pro firmy, organizace a školy propojuje výukový software edu-learning s databází, která umožňuje správu uživatelů a sledování průběhu výuky prostřednictvím webového prohlížeče.

S počítačem do Evropy, 2. aktualizované vydání

S počítačem do Evropy, 2. aktualizované vydání
Autoři: Kolektiv autorů

Nakladatelství: Computer Press, 2007, 152 s. Brno
ISBN: 978-80-251-1844-3

Publikace zaměřená na mezinárodní koncept ECDL ve 2. aktualizovaném vydání. Pracovníky skupiny
ECDL-CZ byla přepracována zejména nevýuková část, která se týká informací o konceptu ECDL.

S počítačem do Evropy

S počítačem do Evropy, 1. vydání
Autoři: Marcela Fejtová, Jiří Chábera, Antonín Jančařík, Jiří Leipert, Vladimír Očenášek, Petra Poulová, Olga Štěpánková, Lenka Švecová, Gabriela Vladyková

Nakladatelství: Computer Press, 2004, 152 s. Brno
ISBN: 80-251-0227-0

Publikace zaměřená na mezinárodní koncept ECDL, která je výsledkem spolupráce kolektivu autorů z řad našich předních počítačových odborníků a pracovní skupiny ECDL-CZ při České společnosti pro kybernetiku a informatiku. Přestože její těžiště spočívá ve výukové části s cílem rychlé přípravy (důraz na méně obvyklá témata a nejčastější chyby) zájemce o zkoušky ECDL ze všech 7 modulů ECDL Sylabu podle nejnovější mezinárodně platné definice počítačové gramotnosti (je nositelem prestižní známky kvality "Schválený výukový materiál pro ECDL Sylabus 4.0"), je určena všem, kteří se zajímají o život v dnešní informační společnosti. Seznamuje s významem a aktuálním stavem šíření mezinárodního konceptu ECDL ve světě i v České republice a obsahuje přehledně strukturované veškeré praktické informace nejen pro Zájemce o zkoušky ECDL, ale i pro zájemce o získání akreditace vlastního vzdělávacího a certifikačního střediska ECDL, testovací místnosti či testera. Významná je část této publikace věnovaná přínosu konceptu ECDL pro zaměstnavatele.

VÝUKOVÉ MODULY "ECDL" PRO MICROSOFT CLASS SERVER

Microsoft Class Server Autor: S-COMP Centre CZ s.r.o.

Tento výukový materiál, určený pro e-learningový systém Microsoft Class Server a je řešením akreditovaným podle ECDL Sylabu 4.0. Jedná se o specializované výukové moduly a testy, které jsou ideálním prostředkem pro přípravu k mezinárodně uznávaným testům počítačové gramotnosti a k získání ECDL certifikátu. Materiál je doplněn animacemi a je přehledně sestaven podle jednotlivých témat. Každý modul je uváděn samostatně a uživatel k jeho studiu potřebuje pouze přístup na Internet nebo v rámci firmy přístup na intranet.

Produkt je spustitelný na všech verzích MS Windows s odpovídající verzí Internet Exploreru.

Knihovna ECDL

Řidičák na počítač pro každého Autor: Počítačová škola GOPAS, a.s.

E-learningový produkt určený pro klienty a zákazníky společnosti GOPAS, a.s. s názvem "Knihovna ECDL" zaměřený na kompletní přípravu pro úspěšné absolvování testů ECDL a získání mezinárodního certifikátu počítačové gramotnosti.

Produkt je možné provozovat pod Windows 98, 2000 nebo XP s odpovídajícím prohlížečem webových stránek (Internet Explorer 6.0 nebo vyšší).

Řidičák na počítač pro každého

Nakladatelství: CHIP Speciál,Vogel Burda Communications, s.r.o., 3 (září), 2004. Praha

Schválený výukový materiál pro ECDL Sylabus 4.0. Speciální číslo magazínu informačních technologií CHIP je věnováno úplnému přípravnému kurzu k mezinárodním testům počítačové gramotnosti ECDL. CD s příklady v příloze.

Výukový text je doplněn velkým počtem obrázků. Kapitoly, týkající se práce s MS Windows, aplikacemi MS Office a internetem jsou doplněny řadou řešených příkladů. Data k těmto příkladům najdete na přiloženém CD-ROM.

Úvod do počítačů a internetu

Úvod do počítačů a internetu Autor: Antonín Jančařík

Nakladatelství: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 2003, 186 s. Praha

Schválený výukový materiál pro ECDL Sylabus 4.0. Cílem publikace je podrobná příprava zájemce o zkoušky ECDL na testy z modulů č. 1 - Základní pojmy informačních technologií, č.2 - Práce s počítačem a správa souborů (program MS Windows) a č. 7 - Služby informačních sítí (práce s internetem a elektronickou poštou). Přestože původní určení publikace je pro sluchově postižené, pro svou podrobnost a jasnou názornost uvedených příkladů je vhodná pro všechny kategorie zájemců o práci na počítači včetně úplných začátečníků.

Základy práce s MS Office

Základy práce s MS Office Autor: Antonín Jančařík

Nakladatelství: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 2003, 211 s. Praha

Schválený výukový materiál pro ECDL Sylabus 4.0. Cílem této navazující publikace je podrobná příprava zájemce o zkoušky ECDL na testy z dalších modulů ECDL Sylabu - modulu č. 3 - Textové editory, č. 4 - Tabulkové procesory, č. 5 - Databáze a č. 6 - Prezentace. S problematikou jednotlivých modulů se čtenář od základů seznámí prostřednictvím programů MS Word, MS Excel, MS Access a MS Power Point. Cennou součástí publikace jsou názorně řešené úlohy.

Jak na počítač KOMPLET

Jak na počítač KOMPLET Nakladatelství: Vogel Publishing, s.r.o., LANGMaster GROUP, s.r.o.,2002. Praha

Schválený výukový materiál pro ECDL Sylabus 3.0. Multimediální výukový kurz. Dodavatelem obsahu e-learningového kompletu je Vogel Publishing s.r.o., výrobcem je LANGMaster International, s.r.o. Výukové texty a řada názorných multimediálních ukázek napomáhají zájemci o zkoušky ECDL se spolehlivě na všech 7 modulů ECDL Sylabu. Možnost ověření úrovně vstupních znalostí, typické příklady a jejich řešení, multimediální prezentace demonstrující správný postup krok za krokem, ověřování dosažených znalostí.


Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2024 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.