Logo ECDL - European Computer Driving Licence

Programy pro digitální začleňování

Vzdělávací programy základních počítačových dovedností EqualSkills a e-Citizen jsou určeny pro úplné začátečníky, kterým neformální, jednoduchou a zábavnou cestou představují základní možnosti, které počítače a internet nabízejí.

Programy vyvinula ECDL Foundation ve spolupráci se světovou informatickou společností CEPIS jako vzdělávací nástroj pro snižování tzv. digitální propasti. Program je ve světě úspěšně využíván pro vzdělávání digitálně vyčleněných osob, které je také často důsledkem sociálního vyloučení.

e-Citizen

Logo e-Citizen

Jednoduchý vzdělávací program pro práci s počítačem určený začátečníkům či mírně pokročilým uživatelům ICT. Program poskytuje základní znalosti nejčastěji užívaných programů a učí bezpečnému využívání internetu pro běžné úkony jako je online nakupování, vyhledávání informací nebo komunikace prostřednictvím e-mailu.

Program e-Citizen je zakončen jednoduchou formální zkouškou, po jejímž úspěšném složení získají studenti mezinárodní certifikát e-Citizen.

Po absolvování vzdělávacího programu by měl být uchazeč schopen:

  • Používat počítač a internet pro běžné uživatelské úkony
  • Odesílat a přijímat elektronickou poštu a spravovat e-mailový účet
  • Vyhledávat a prohlížet informace na internetu, zejména v oblastech zdravotnictví, zaměstnanosti, vzdělávání apod.
  • Vyhodnocovat důvěryhodnost zdrojů a uvědomovat si rizika informačních zdrojů
  • Dělat jednoduché úkony a transakce na internetu, jako je využívání služeb e-Governmentu nebo online nákupy (např. jízdenek či letenek)

Sylabus ke stažení v českém jazyce: Sylabus e-Citizen

EqualSkills

Logo EqualSkills

Vzdělávací program oblasti práce s počítačem, navržený pro úplné začátečníky. Program slouží k počátečnímu seznámení a pochopení základních principů práce s počítačem a internetem. Program je koncipován pro všechny, kteří ještě nikdy nepracovali s ICT a mají pouze přibližnou představu o tom, k čemu počítače slouží.

EqualSkills se snaží být co nejotevřenějším programem a není proto zakončen formální zkouškou.

Po absolvování vzdělávacího programu by měl být uchazeč schopen:

  • Rozpoznat základní typy ICT zařízení, znát a umět používat základní komponenty PC jako jsou klávesnice a myš
  • Rozumět funkcím pracovní plochy
  • Umět vytvořit, uložit a vytisknout dokument, znát základní druhy dokumentů
  • Rozumět k čemu slouží WWW stránky, znát a umět používat různé druhy prohlížečů a vyhledávacích nástrojů
  • Umět nastavit jednoduchý e-mailový účet, umět vytvořit, odeslat a přijmout e-maily.

Sylabus ke stažení (v současné době je k dispozici pouze verze v AJ): Sylabus EqualSkills

Program EqualSkills se v ČR připravuje.

Zkratka a logo ECDL jsou chráněné známky ECDL Foundation © 1999-2017 ČSKI. Všechna práva vyhrazena