Akreditovaná testovací místnost CZU0088

Akreditovaná testovací místnost CZU0088

Provozovatel: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10
Počet testovacích míst: 16
Místnost: CZU0088
Modul M2 - Práce s počítačem a správa souborů
Windows 10 CZ, Windows Explorer CZ
Modul M3 - Zpracování textu
Word 2016 CZ
Modul M4 - Práce s tabulkami
Excel 2016 CZ
Modul M5 - Použití databází
Access 2016 CZ
Modul M6 - Prezentace
PowerPoint 2016 CZ
Modul M7 - Práce s internetem a komunikace
Outlook 2016 CZ, Google Chrome CZ
Modul M10 - Tvorba webových stránek
KompoZer 0.x CZ, Google Chrome CZ
PSPad CZ, Google Chrome CZ
Modul M12 - Bezpečné používání informačních technologií
PC, Wi-Fi AP, Zabezpečení Windows CZ, Google Chrome CZ, Word 2016 CZ, Outlook 2016 CZ, 7-Zip CZ
Modul M14 - Spolupráce a výměna informací na internetu
Google Drive CZ, Google Calendar CZ, Google Chrome CZ
Modul M15 - Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu
Webový prohlížeč (libovolný) CZ
Modul M16 - Informatické myšlení a programování
Python 3.x ENG
Visual Studio 2017 CZ
Modul M17 - Využívání digitálních technologií v marketingu
Facebook CZ, Google Chrome CZ
Modul AM3 - Pokročilé zpracování textu
Word 2016 CZ
Modul AM4 - Pokročilá práce s tabulkami
Excel 2016 CZ
Excel 2016 CZ, Word 2016 CZ
Modul AM5 - Pokročilé použití databází
Access 2016 CZ
Modul AM6 - Pokročilé prezentace
PowerPoint 2016 CZ
Modul AM7 - Finanční tabulky
Excel 2019 CZ
Modul AM8 - Analýza a vizualizace dat
Power BI Desktop CZ, Excel 2016 CZ

Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2021 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.