Akreditovaná testovací místnost CZU0527

Provozovatel: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra informatiky a počítačů
Počet testovacích míst: 15
Místnost: CZU0527
Modul M2 - Práce s počítačem a správa souborů
Windows 11 CZ, Průzkumník souborů CZ
Modul M3 - Zpracování textu
Word 2021 CZ
Modul M4 - Práce s tabulkami
Excel 2021 CZ
Modul M5 - Použití databází
Access 2021 CZ
Modul M6 - Prezentace
PowerPoint 2021 CZ
Modul M7 - Práce s internetem a komunikace
Outlook 2021 CZ, Chrome CZ

Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2024 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.