Akreditovaná testovací místnost CZU0515

Provozovatel: Základní škola, Brno, Krásného 24
Počet testovacích míst: 10
Místnost: CZU0515
Modul M2 - Práce s počítačem a správa souborů
Windows 10 CZ, Průzkumník souborů CZ
Windows 11 CZ, Průzkumník souborů CZ
Modul M3 - Zpracování textu
Word 2013 CZ
Word 2019 CZ
Modul M4 - Práce s tabulkami
Excel 2013 CZ
Modul M6 - Prezentace
PowerPoint 2013 CZ
Modul M7 - Práce s internetem a komunikace
Outlook 2013 CZ, Chrome CZ
Outlook 2019 CZ, Chrome CZ

Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2023 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.