Akreditovaná testovací místnost CZU0491

Provozovatel: Evropská obchodní akademie Děčín
Počet testovacích míst: 12
Místnost: CZU0491
Zvláštní možnosti:

Místnost je uzpůsobena pro osoby tělesně postižené.
Na rozsah uzpůsobení se informujte u provozovatele místnosti.

Modul M3 - Zpracování textu
Word 2019 CZ
Modul M4 - Práce s tabulkami
Excel 2019 CZ
Modul M6 - Prezentace
PowerPoint 2019 CZ
Modul AM3 - Pokročilé zpracování textu
Word 2019 CZ
Modul AM4 - Pokročilá práce s tabulkami
Excel 2019 CZ
Modul AM6 - Pokročilé prezentace
PowerPoint 2019 CZ

Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2022 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.