Akreditovaná testovací místnost CZU0482

Akreditovaná testovací místnost CZU0482

Provozovatel: Gymnázium Christiana Dopplera
Počet testovacích míst: 22
Místnost: CZU0482
Modul M2 - Práce s počítačem a správa souborů
Windows 10 CZ, Windows Explorer CZ
Modul M3 - Zpracování textu
Word 2019 CZ
Modul M4 - Práce s tabulkami
Excel 2019 CZ
Modul M6 - Prezentace
PowerPoint 2019 CZ
Modul M7 - Práce s internetem a komunikace
Outlook 2019 CZ, Google Chrome CZ
Modul M9 - Úpravy digitálních obrázků
Gimp 2.8.x CZ, Google Chrome CZ
Modul M10 - Tvorba webových stránek
PSPad CZ, Google Chrome CZ
Modul M12 - Bezpečné používání informačních technologií
PC, Wi-Fi AP, Zabezpečení Windows CZ, Google Chrome CZ, Word 2019 CZ, Outlook 2019 CZ, 7-Zip CZ
Modul M14 - Spolupráce a výměna informací na internetu
Google Drive CZ, Google Calendar CZ, Google Chrome CZ
Modul M15 - Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu
Webový prohlížeč (libovolný) CZ
Modul M16 - Informatické myšlení a programování
Python 3.x ENG
Visual Studio 2017 CZ
Modul AM3 - Pokročilé zpracování textu
Word 2019 CZ
Modul AM4 - Pokročilá práce s tabulkami
Excel 2019 CZ
Modul AM6 - Pokročilé prezentace
PowerPoint 2019 CZ

Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2021 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.