Akreditovaná testovací místnost CZU0475

Provozovatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86
Počet testovacích míst: 10
Místnost: CZU0475
Zvláštní možnosti:

Místnost je uzpůsobena pro osoby tělesně postižené.
Na rozsah uzpůsobení se informujte u provozovatele místnosti.

Modul M2 - Práce s počítačem a správa souborů
Windows 10 CZ, Průzkumník souborů CZ
Windows 7 CZ, Windows Explorer CZ
Modul M3 - Zpracování textu
Word 2013 CZ
Word 2019 CZ
Word 365 (desktopová verze) CZ
Modul M4 - Práce s tabulkami
Excel 2013 CZ
Excel 2019 CZ
Excel 365 (desktopová verze) CZ
Modul M6 - Prezentace
LibreOffice Impress 6.x CZ
PowerPoint 2013 CZ
PowerPoint 365 (desktopová verze) CZ
Modul AM3 - Pokročilé zpracování textu
Word 2013 CZ
Word 365 (desktopová verze) CZ

Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2024 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.