Akreditovaná testovací místnost CZU0457

Provozovatel: Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka
Počet testovacích míst: 15
Místnost: CZU0457
Zvláštní možnosti:

Místnost je uzpůsobena pro osoby tělesně postižené.
Na rozsah uzpůsobení se informujte u provozovatele místnosti.

Modul M2 - Práce s počítačem a správa souborů
Windows 10 CZ, Průzkumník souborů CZ
Modul M3 - Zpracování textu
Word 2013 CZ
Word 2016 CZ
Modul M4 - Práce s tabulkami
Excel 2013 CZ
Excel 2016 CZ
Modul M5 - Použití databází
Access 2013 CZ
Access 2016 CZ
Modul M6 - Prezentace
PowerPoint 2013 CZ
PowerPoint 2016 CZ
Modul M7 - Práce s internetem a komunikace
Outlook 2013 CZ, Firefox CZ
Outlook 2016 CZ, Firefox CZ
Thunderbird CZ, Thunderbird Lightning CZ, Firefox CZ
Modul M9 - Úpravy digitálních obrázků
Gimp 2.8.10 CZ, Firefox CZ
PHOTO-PAINT X8 CZ, Firefox CZ
Modul M10 - Tvorba webových stránek
PSPad CZ, Firefox CZ
Modul M12 - Bezpečné používání informačních technologií
PC, Wi-Fi AP, AVG Antivirus Protection (a obdobný) CZ, Firefox CZ, Word 2013 CZ, Outlook 2013 CZ, 7-Zip CZ
PC, Wi-Fi AP, AVG Antivirus Protection (a obdobný) CZ, Firefox CZ, Word 2016 CZ, Outlook 2016 CZ, 7-Zip CZ
Modul M14 - Spolupráce a výměna informací na internetu
Google Disk CZ, Google Kalendář CZ, Firefox CZ
Modul M15 - Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu
Webový prohlížeč (libovolný) CZ
Modul M17 - Využívání digitálních technologií v marketingu
Facebook CZ, Firefox CZ

Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2024 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.