Akreditovaná testovací místnost CZU0447

Provozovatel: Akademie hotelnictví a cestovního ruchu - střední škola, s.r.o.
Počet testovacích míst: 28
Místnost: CZU0447
Modul M2 - Práce s počítačem a správa souborů
Windows 11 CZ, Průzkumník souborů CZ
Modul M3 - Zpracování textu
Word 2021 CZ
Modul M4 - Práce s tabulkami
Excel 2021 CZ
Modul M5 - Použití databází
Access 2021 CZ
Modul M6 - Prezentace
PowerPoint 2021 CZ
Modul M7 - Práce s internetem a komunikace
Outlook 2021 CZ, Chrome CZ
Modul M9 - Úpravy digitálních obrázků
Gimp 2.10.34 CZ, Chrome CZ
Modul M12 - Bezpečné používání informačních technologií
PC, Wi-Fi AP, Zabezpečení Windows CZ, Chrome CZ, Word 2021 CZ, Outlook 2021 CZ, 7-Zip CZ
Modul M14 - Spolupráce a výměna informací na internetu
Google Disk CZ, Google Kalendář CZ, Chrome CZ
Modul M15 - Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu
Webový prohlížeč (libovolný) CZ
Modul M17 - Využívání digitálních technologií v marketingu
Facebook CZ, Firefox CZ

Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2024 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.