Akreditovaná testovací místnost CZU0446

Provozovatel: GOPAS, a.s.
Počet testovacích míst: 8
Místnost: CZU0446
Zvláštní možnosti:

Místnost je uzpůsobena pro osoby tělesně a sluchově postižené.
Na rozsah uzpůsobení se informujte u provozovatele místnosti.

Modul M2 - Práce s počítačem a správa souborů
Windows 7 CZ, Windows Explorer CZ
Modul M3 - Zpracování textu
Word 2010 CZ
Word 2013 CZ
Modul M4 - Práce s tabulkami
Excel 2010 CZ
Excel 2013 CZ
Modul M5 - Použití databází
Access 2010 CZ
Access 2013 CZ
Modul M6 - Prezentace
PowerPoint 2010 CZ
PowerPoint 2013 CZ
Modul M13 - Plánování projektů
Project 2010 CZ
Project 2013 CZ

Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2023 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.