Akreditovaná testovací místnost CZU0442

Provozovatel: Střední průmyslová škola chemická Pardubice
Počet testovacích míst: 10
Místnost: CZU0442
Modul M2 - Práce s počítačem a správa souborů
Windows 10 CZ, Průzkumník souborů CZ
Modul M3 - Zpracování textu
LibreOffice Writer 4.x CZ
LibreOffice Writer 6.x CZ
Modul M4 - Práce s tabulkami
LibreOffice Calc 4.x CZ
LibreOffice Calc 6.x CZ
Modul M5 - Použití databází
LibreOffice Base 4.x CZ
LibreOffice Base 6.x CZ, LibreOffice Calc 6.x CZ
Modul M6 - Prezentace
LibreOffice Impress 4.x CZ
LibreOffice Impress 6.x CZ
Modul M7 - Práce s internetem a komunikace
Thunderbird CZ, Thunderbird Lightning CZ, Firefox CZ
Modul M346 - Práce s webovými aplikacemi
Aplikace Google CZ, Google Disk CZ, Webový prohlížeč (libovolný) CZ
Modul M27 - Práce s počítačem a internetem
Gmail CZ, Google Disk CZ, Webový prohlížeč (libovolný) CZ
Modul M9 - Úpravy digitálních obrázků
Gimp 2.8.10 CZ, Firefox CZ
Modul M10 - Tvorba webových stránek
KompoZer 0.x CZ, Firefox CZ
PSPad CZ, Firefox CZ
Modul M13 - Plánování projektů
ProjectLibre 1.x CZ
Modul M14 - Spolupráce a výměna informací na internetu
Google Disk CZ, Google Kalendář CZ, Chrome CZ
Modul M15 - Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu
Webový prohlížeč (libovolný) CZ
Modul M17 - Využívání digitálních technologií v marketingu
Facebook CZ, Chrome CZ
Modul AM3 - Pokročilé zpracování textu
Word 2016 CZ
Modul AM4 - Pokročilá práce s tabulkami
Excel 2016 CZ
Excel 2016 CZ, Word 2016 CZ
Modul AM6 - Pokročilé prezentace
PowerPoint 2016 CZ

Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2024 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.