Akreditovaná testovací místnost CZU0436

Akreditovaná testovací místnost CZU0436

Provozovatel: Sdružení CEPAC - Morava
Počet testovacích míst: 15
Místnost: CZU0436
Modul M2 - Práce s počítačem a správa souborů
Windows 7 CZ, Windows Explorer CZ
Windows 8.1 CZ, Windows Explorer CZ
Modul M3 - Zpracování textu
Word 2007 CZ
Word 2010 CZ
Modul M4 - Práce s tabulkami
Excel 2007 CZ
Excel 2010 CZ
Modul M5 - Použití databází
Access 2007 CZ
Access 2010 CZ
Modul M6 - Prezentace
PowerPoint 2007 CZ
PowerPoint 2010 CZ
Modul M7 - Práce s internetem a komunikace
Outlook 2010 CZ, Internet Explorer CZ
Modul M9 - Úpravy digitálních obrázků
Gimp 2.8.x CZ, Internet Explorer CZ
Modul M10 - Tvorba webových stránek
KompoZer 0.x CZ, Internet Explorer CZ
Modul M13 - Plánování projektů
ProjectLibre 1.x CZ
Modul M14 - Spolupráce a výměna informací na internetu
Google Drive CZ, Google Calendar CZ, Internet Explorer CZ

Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2021 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.