Akreditovaná testovací místnost CZU0416

Akreditovaná testovací místnost CZU0416

Provozovatel: Gymnázium Cheb, příspěvková organizace
Počet testovacích míst: 34
Místnost: CZU0416
Modul M2 - Práce s počítačem a správa souborů
Windows 10 CZ, Windows Explorer CZ
Modul M3 - Zpracování textu
LibreOffice Writer 4.x CZ
LibreOffice Writer 6.x CZ
Modul M4 - Práce s tabulkami
LibreOffice Calc 4.x CZ
LibreOffice Calc 6.x CZ
Modul M5 - Použití databází
LibreOffice Base 4.x CZ
LibreOffice Base 6.x CZ, LibreOffice Calc 6.x CZ
Modul M6 - Prezentace
LibreOffice Impress 4.x CZ
LibreOffice Impress 6.x CZ
Modul M7 - Práce s internetem a komunikace
Thunderbird CZ, Thunderbird Lightning CZ, Firefox CZ
Modul M14 - Spolupráce a výměna informací na internetu
Google Drive CZ, Google Calendar CZ, Google Chrome CZ

Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2021 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.