Akreditovaná testovací místnost CZU0389

Provozovatel: MAVO - Vzdělávání, s.r.o.
Počet testovacích míst: 15
Místnost: CZU0389
Modul M2 - Práce s počítačem a správa souborů
Windows 10 CZ, Průzkumník souborů CZ
Modul M3 - Zpracování textu
Word 2010 CZ
Modul M4 - Práce s tabulkami
Excel 2010 CZ
Modul M5 - Použití databází
Access 2010 CZ
Modul M6 - Prezentace
PowerPoint 2010 CZ
Modul M7 - Práce s internetem a komunikace
Outlook 2010 CZ, Edge CZ
Modul M9 - Úpravy digitálních obrázků
Gimp 2.10.34 CZ, Edge CZ
Modul M12 - Bezpečné používání informačních technologií
PC, Wi-Fi AP, Zabezpečení Windows CZ, Edge CZ, Word 2010 CZ, Outlook 2010 CZ, 7-Zip CZ

Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2024 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.