Akreditovaná testovací místnost CZU0327

Provozovatel: Námořní akademie České republiky, s.r.o.
Počet testovacích míst: 6
Místnost: CZU0327
Modul M2 - Práce s počítačem a správa souborů
Windows 7 CZ, Windows Explorer CZ
Windows XP CZ, Windows Explorer CZ
Modul M3 - Zpracování textu
OpenOffice.org Writer 3.x CZ
Word 2007 CZ
Word 2010 CZ
Word 2013 CZ
Modul M4 - Práce s tabulkami
Excel 2007 CZ
Excel 2010 CZ
Excel 2013 CZ
OpenOffice.org Calc 3.x CZ
Modul M5 - Použití databází
Access 2007 CZ
Access 2010 CZ
Access 2013 CZ
OpenOffice.org Base 3.x CZ
Modul M6 - Prezentace
OpenOffice.org Impress 3.x CZ
PowerPoint 2007 CZ
PowerPoint 2010 CZ
PowerPoint 2013 CZ
Modul M13 - Plánování projektů
Project 2010 CZ
ProjectLibre 1.x CZ
Modul M14 - Spolupráce a výměna informací na internetu
Google Disk CZ, Google Kalendář CZ, Chrome CZ
Modul AM3 - Pokročilé zpracování textu
Word 2007 CZ
Word 2010 CZ
Modul AM4 - Pokročilá práce s tabulkami
Excel 2007 CZ, Word 2007 CZ
Excel 2010 CZ, Word 2010 CZ
Modul AM5 - Pokročilé použití databází
Access 2007 CZ
Access 2010 CZ
Modul AM6 - Pokročilé prezentace
PowerPoint 2007 CZ
PowerPoint 2010 CZ

Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2023 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.