Akreditovaná testovací místnost CZU0283

Akreditovaná testovací místnost CZU0283

Provozovatel: Ústav zdravotnických informací a statistiky
Počet testovacích míst: 3
Místnost: CZU0283
Modul M2 - Práce s počítačem a správa souborů
Windows XP CZ, Windows Explorer CZ
Modul M3 - Zpracování textu
Word 2003 CZ
Modul M4 - Práce s tabulkami
Excel 2003 CZ
Modul M5 - Použití databází
Access 2003 CZ
Modul M6 - Prezentace
PowerPoint 2003 CZ
Modul M7 - Práce s internetem a komunikace
Outlook 2003 CZ, Internet Explorer CZ

Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2021 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.