Akreditovaná testovací místnost CZU0216

Akreditovaná testovací místnost CZU0216

Provozovatel: Mendelova univerzita v Brně
Počet testovacích míst: 20
Místnost: CZU0216
Zvláštní možnosti:

Místnost je uzpůsobena pro osoby tělesně postižené.
Na rozsah uzpůsobení se informujte u provozovatele místnosti.

Modul M2 - Práce s počítačem a správa souborů
Windows 10 CZ, Windows Explorer CZ
Modul M3 - Zpracování textu
LibreOffice Writer 4.x CZ
Word 2016 CZ
Word 2019 CZ
Modul M4 - Práce s tabulkami
Excel 2016 CZ
Excel 2019 CZ
LibreOffice Calc 4.x CZ
Modul M5 - Použití databází
Access 2016 CZ
Access 2019 CZ
LibreOffice Base 4.x CZ
Modul M6 - Prezentace
LibreOffice Impress 4.x CZ
PowerPoint 2016 CZ
PowerPoint 2019 CZ
Modul M7 - Práce s internetem a komunikace
Outlook 2016 CZ, Google Chrome CZ
Outlook 2016 CZ, Internet Explorer CZ
Outlook 2019 CZ, Google Chrome CZ
Thunderbird CZ, Thunderbird Lightning CZ, Firefox CZ
Modul M9 - Úpravy digitálních obrázků
Gimp 2.8.x CZ, Firefox CZ
Gimp 2.8.x CZ, Google Chrome CZ
Photoshop Elements 15 CZ, Internet Explorer CZ
Modul M12 - Bezpečné používání informačních technologií
PC, Wi-Fi AP, Kaspersky Anti-Virus (a obdobný) CZ, Google Chrome CZ, Word 2016 CZ, Outlook 2016 CZ, 7-Zip CZ
PC, Wi-Fi AP, Zabezpečení Windows CZ, Google Chrome CZ, Word 2016 CZ, Outlook 2016 CZ, 7-Zip CZ
PC, Wi-Fi AP, Zabezpečení Windows CZ, Google Chrome CZ, Word 2019 CZ, Outlook 2019 CZ, 7-Zip CZ
Modul M15 - Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu
Webový prohlížeč (libovolný) CZ
Modul M16 - Informatické myšlení a programování
VBA Excel (2010 a vyšší) ENG
Modul M17 - Využívání digitálních technologií v marketingu
Facebook CZ, Google Chrome CZ
Modul AM3 - Pokročilé zpracování textu
Word 2016 CZ
Modul AM4 - Pokročilá práce s tabulkami
Excel 2016 CZ
Excel 2016 CZ, Word 2016 CZ
Modul AM5 - Pokročilé použití databází
Access 2016 CZ
Modul AM6 - Pokročilé prezentace
PowerPoint 2016 CZ

Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2021 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.