Akreditovaná testovací místnost CZU0156

Provozovatel: Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD, Humpolec, s.r.o.
Počet testovacích míst: 20
Místnost: CZU0156
Modul M2 - Práce s počítačem a správa souborů
Windows 10 CZ, Windows Explorer CZ
Windows 8.1 CZ, Windows Explorer CZ
Modul M3 - Zpracování textu
Word 2013 CZ
Modul M4 - Práce s tabulkami
Excel 2013 CZ
Modul M5 - Použití databází
Access 2013 CZ
Modul M6 - Prezentace
PowerPoint 2013 CZ
Modul M7 - Práce s internetem a komunikace
Outlook 2013 CZ, Internet Explorer CZ
Modul M9 - Úpravy digitálních obrázků
Gimp 2.8.x CZ, Internet Explorer CZ
Modul M10 - Tvorba webových stránek
PSPad CZ, Internet Explorer CZ
Modul M12 - Bezpečné používání informačních technologií
PC, Wi-Fi AP, Zabezpečení Windows CZ, Internet Explorer CZ, Word 2013 CZ, Outlook 2013 CZ, 7-Zip CZ
Modul M14 - Spolupráce a výměna informací na internetu
Google Drive CZ, Google Calendar CZ, Chrome CZ
Modul M16 - Informatické myšlení a programování
Python 3.x ENG
Visual Studio (2017 a vyšší) CZ
Modul M17 - Využívání digitálních technologií v marketingu
Facebook CZ, Chrome CZ

Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2022 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.