Akreditovaná testovací místnost CZU0014

Provozovatel: GOPAS, a.s.
Počet testovacích míst: 12
Místnost: CZU0014
Modul M2 - Práce s počítačem a správa souborů
Windows 7 CZ, Windows Explorer CZ
Modul M3 - Zpracování textu
LibreOffice Writer 4.x CZ
Word 2013 CZ
Modul M4 - Práce s tabulkami
Excel 2013 CZ
LibreOffice Calc 4.x CZ
Modul M5 - Použití databází
Access 2013 CZ
LibreOffice Base 4.x CZ
Modul M6 - Prezentace
LibreOffice Impress 4.x CZ
PowerPoint 2013 CZ
Modul M7 - Práce s internetem a komunikace
Thunderbird CZ, Thunderbird Lightning CZ, Firefox CZ
Modul M13 - Plánování projektů
Project 2013 CZ
Modul AM3 - Pokročilé zpracování textu
Word 2013 CZ
Modul AM4 - Pokročilá práce s tabulkami
Excel 2007 CZ, Word 2007 CZ
Excel 2010 CZ, Word 2010 CZ
Excel 2013 CZ, Word 2013 CZ
Modul AM5 - Pokročilé použití databází
Access 2007 CZ
Access 2010 CZ
Access 2013 CZ
Modul AM6 - Pokročilé prezentace
PowerPoint 2007 CZ
PowerPoint 2010 CZ
PowerPoint 2013 CZ

Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2024 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.