Logo ECDL - European Computer Driving Licence

Zkoušky ECDL za ztížených podmínek

Všichni zájemci o získání akreditace ECDL lektora nebo testera musí, kromě jiného, úspěšně absolvovat ECDL zkoušky konané za ztížených podmínek, a to v rozsahu modulů, pro které chtějí akreditaci získat.

Předmětem zkoušek ECDL za ztížených podmínek je prověřit, zda mají zájemci o získání akreditace lektora nebo testera dostatečné odborné znalosti a umí je rutinně používat. Věcný obsah zkoušek pro budoucí lektory nebo testery se nijak neliší od obsahu běžných ECDL zkoušek pro veřejnost.

Ztíženými podmínkami se rozumí kratší časový limit pro vypracování standardního ECDL testu a přísnější kritéria hodnocení výsledků této zkoušky. Úspěšný absolvent zkoušek za ztížených podmínek získá jako „vedlejší produkt” některý z mezinárodních ECDL certifikátů.

Testovací místnosti pro zkoušky za ztížených podmínek

Zájemci o získání akreditace lektora nebo testera si mohou vybrat, ve které testovací místnosti z níže uvedeného seznamu absolvují tuto část odborné přípravy.

ID Provozovatel testovací místnosti Region Rozsah akreditace
CZU0014 GOPAS, a.s. Praha 10 M2, M3, M4, M7, M12, M14, M5, M6, M9, M10, M13, AM3-AM6
CZU0031 Počítačová služba, s.r.o. Olomouc M2, M3, M4, M7, M12, M14, M15, M5, M6, M9, M10, M13, M16, AM3-AM6, DF1-DF3, EC1
CZU0055 ALTUS Training Center, s.r.o. Praha 2 M2, M3, M4, M7, M12, M14, M5, M6, M9, M10, M13
CZU0096 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Chomutov Chomutov M2, M3, M4, M7, M14, M15, M5, M6, M9, M10, M16
CZU0188 NICOM, a.s. Brno M2, M3, M4, M7, M12, M14, M5, M6, M9, M10, M13, DF1-DF3, EC1
CZU0221 POE EDUCO, s.r.o. Moravská Ostrava M2, M3, M4, M7, M12, M14, M5, M6, M9, M10, M13
CZU0224 ABS WYDA, s.r.o. Žďár nad Sázavou 1 M2, M3, M4, M7, M12, M14, M15, M5, M6, M9, M10, M13, M16
CZU0229 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4 M2, M3, M4, M7, M12, M15, M5, M6, M9, M10, AM3-AM6
CZU0230 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4 M2, M3, M4, M7, M12, M15, M5, M6, M9, M10, M16, AM3-AM6
CZU0296 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4 M2, M3, M4, M7, M12, M5, M6, M9, M10, AM3-AM6
CZU0354 ECDL-CZ (středisko pro odbornou přípravu testerů z vybraných modulů) Praha 6 M2, M3, M4, M7, M12, M14, M15, M5, M6, M9, M10, M13, M16, AM3, AM4, AM6, DF1-DF3
CZU0405 Univerzita Hradec Králové, Institut dalšího vzdělávání FIM Hradec Králové M2, M3, M4, M7, M5, M6, M9, M10, AM3-AM6
CZU0430 Počítačová služba, s.r.o. Brno M2, M3, M4, M7, M12, M14, M15, M5, M6, M9, M10, M13, M16, AM3-AM6, DF1-DF3, EC1
CZU0446 GOPAS, a.s. Brno M2, M3, M4, M7, M12, M14, M5, M6, M9, M10, M13
CZU0450 Ámosky, z.s. Plzeň M2, M3, M4, M7, M12, M14, M15, M5, M6, M9, M10, M13, M16, EC1

Termíny zkoušek za ztížených podmínek

Testovací střediska oprávněná provádět testování zájemců o akreditaci lektora nebo testera ECDL, vyhlásila níže uvedené termíny zkoušek za ztížených podmínek (termíny jsou průběžně aktualizovány). Pokud Vám žádný z nabízených termínů nevyhovuje, spojte se s vybraným střediskem a dohodněte se na jiném termínu. Veškeré organizační a obchodní podmínky testování za ztížených podmínek jsou věci dohody mezi zájemcem a vybraným testovacím střediskem.

Datum Čas Testovací středisko Místnost Město
29. března 2018 8:30 ABS WYDA, s.r.o. CZU0224 Žďár nad Sázavou 1
3. dubna 2018 9:00 ABS WYDA, s.r.o. CZU0224 Žďár nad Sázavou 1
12. dubna 2018 12:30 ECDL-CZ (středisko pro odbornou přípravu testerů z vybraných modulů) CZU0354 Praha 6
19. dubna 2018 9:00 GOPAS, a.s. CZU0014 Praha 10
24. května 2018 9:00 GOPAS, a.s. CZU0014 Praha 10
28. června 2018 9:00 GOPAS, a.s. CZU0014 Praha 10
Zkratka a logo ECDL jsou chráněné známky ECDL Foundation © 1999-2018 ČSKI. Všechna práva vyhrazena