Logo ECDL - European Computer Driving Licence

Školení „Koncept ECDL”

Povinné školení vysvětlující principy konceptu ECDL, standardy kvality a obchodně organizačních pravidla. Školení je určeno manažerům a asistentům testovacích středisek, testerůmtechnickým zástupcům samostatných provozovatelů testovacích místností.

Obsah školení

  • Představení partnerů konceptu ECDL, role vlastníka práv konceptu ECDL – ECDL Foundation Irsko, licenciáta ECDL pro ČR – ČSKI
  • Počítačová gramotnost a kvalifikace, základní principy konceptu ECDL, Sylaby ECDL.
  • Informace o konceptu ECDL v mezinárodních souvislostech, historie a současnost, rodina programů ECDL.
  • Obchodně organizační model konceptu ECDL v ČR a možnosti jeho využití, cílové a zájmové skupiny, nájem a pronájem testovacích místností a testerů.
  • Databáze testovacích otázek QTB, lokalizace, programové produkty pro ECDL testování.
  • Směrnice pro ECDL testování, vedení testování, postup před zahájením, v průběhu a po ukončení testování, procesní pravidla, testování za nestandardních podmínek.
  • Výklad práv a povinností zájemců o zkoušky ECDL, výklad práv a povinností testerů.
  • Inspekce a standardy pro zajištění kvality testování ECDL, hodnocení testů, protesty a reklamace.
  • Mezinárodně platné doklady ECDL, certifikáty o akreditaci, chráněné symboly, ochranné známky a výukové materiály.
  • Ochrana osobních údajů a povinnosti zpracovatele dle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Organizační pokyny

Místo školení: Školení se koná v prostorách Kanceláře ECDL na adrese Evropská 11 (budova „The Blox”), 160 00 Praha 6 - Dejvice.

Termín školení: Termín školení je dojednáván operativně s pracovníkem Kanceláře ECDL CZ. Doba trvání školení je přibližně 2 až 2,5 hodiny, v závislosti na množství dotazů účastníků školení.

Úhrada poplatku: Školení je zpoplatněno, poplatek je obvykle hrazen společně s úhradou ostatních akreditačních poplatků, případně na základě samostatně vystavené faktury. Ceník služeb sublicenciáta je k dispozici na intranetu pracovní skupiny ECDL-CZ.


Zkratka a logo ECDL jsou chráněné známky ECDL Foundation © 1999-2019 ČSKI. Všechna práva vyhrazena