Logo ECDL - European Computer Driving Licence

Školení „Informační systém WASET”

Povinné školení obsluhy informačního systému WASET pro všechny testery a manažery testovacích středisek ECDL.Obsah školení

  • Technické a provozní záležitosti spojené s přístupem k národnímu informačnímu systému WASET pro ECDL testování.
  • Bezpečnostní a právní aspekty související s využitím systému WASET pro přístup k osobním údajům a procesním datům.
  • Obchodně organizační model konceptu ECDL v ČR v souvislosti s národním informačním systémem WASET pro ECDL testování.
  • Praktická ukázka přístupu a funkcí systému WASET z pohledu testovacího střediska jako právnické osoby.
  • Praktická ukázka přístupu a funkcí systému WASET z pohledu manažera, asistenta a testerů.
  • Procesy vyhlašování termínů, přihlašování zájemců a vkládání výsledků testování a související administrativní náležitosti.
  • Procesní pravidla, způsob jejich integrace v informačním systému WASET.
  • Služby sublicenciáta pro testovací střediska, objednávání indexů a služeb.

Organizační pokyny

Před školením „Informační systém WASET” je nezbytné absolvovat školení „Koncept ECDL”.

Místo školení: Školení se koná v prostorách Kanceláře ECDL na adrese Evropská 11 (budova „The Blox”), 160 00 Praha 6 - Dejvice.

Termín školení: Termín školení je dojednáván operativně s pracovníkem Kanceláře ECDL CZ. Doba trvání školení je přibližně 1,5 až 2 hodiny, v závislosti na množství dotazů účastníků školení.

Úhrada poplatku: Školení je zpoplatněno, poplatek je obvykle hrazen společně s úhradou ostatních akreditačních poplatků, případně na základě samostatně vystavené faktury. Ceník služeb sublicenciáta je k dispozici na intranetu pracovní skupiny ECDL-CZ.


Zkratka a logo ECDL jsou chráněné známky ECDL Foundation © 1999-2019 ČSKI. Všechna práva vyhrazena