Logo ECDL - European Computer Driving Licence

Akreditovaná testovací místnost CZU0465

Provozovatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205
Počet testovacích míst: 19
Místnost: CZU0465
Modul M2 - Základy práce s počítačem a správa souborů
Windows 10 CZ, Windows Explorer CZ, Windows Defender CZ
Modul M3 - Zpracování textu
Word 2016 CZ
Modul M4 - Práce s tabulkami
Excel 2016 CZ
Modul M5 - Použití databází
Access 2016 CZ
Modul M6 - Prezentace
PowerPoint 2016 CZ
Modul M7 - Základy práce s internetem a komunikace
Outlook 2016 CZ, Google Chrome CZ
Modul M9 - Úpravy digitálních obrázků
Photoshop CS6 CZ, Google Chrome CZ
Modul M10 - Tvorba webových stránek
PSPad 4.x CZ, Google Chrome CZ
Modul M13 - Plánování projektů
ProjectLibre 1.x CZ
Modul M14 - Spolupráce a výměna informací na internetu
Google Drive CZ, Google Calendar CZ, Google Chrome CZ
Modul M15 - Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu
Webový prohlížeč (libovolný)
Modul M16 - Základy informatického myšlení a programování
VBA Excel (2010 a vyšší)
Zkratka a logo ECDL jsou chráněné známky ECDL Foundation © 1999-2018 ČSKI. Všechna práva vyhrazena