Logo ECDL - European Computer Driving Licence

Doporučené ceny pro testovací střediska

Platné od 1. února 2018.

Služby ECDL testování

Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) ani její pracovní skupina ECDL-CZ neorganizují a nerealizují žádné zkoušky ECDL pro veřejnost. Tyto služby poskytují pouze akreditovaná testovací střediska. Níže uvedená cenová rozpětí za služby ECDL testování mají charakter cenového doporučení a lze je označit za ceny obvyklé.

Veřejností” se pro účely služeb ECDL testování rozumí zájemce o ECDL zkoušky, který nepatří do některé z dále uvedených zvýhodněných skupin obyvatelstva. „Školstvím” se rozumí žáci, studenti a pedagogové libovolných škol. „Vnitřní potřebou” se rozumí veřejně nepřístupné testování vlastních zaměstnanců, vlastních žáků či studentů nebo jiné uzavřené skupiny osob s využitím vlastního akreditovaného testovacího střediska ECDL.

Výše nákladů testovacího střediska, a tedy i nabídka konkrétní ceny za tyto služby, je mimo jiné závislá na počtu zájemců a na počtu modulů testovaných společně v rámci jednoho termínu testování. V případě, že testovací středisko uspořádá termín testování například jen pro jednoho či dva zájemce nebo jen z jednoho či dvou modulů, mohou být ceny pro uchazeče za provedení zkoušky vyšší až o 50 %. Tento případ se vyskytuje zejména v rámci odborné přípravy testerů. S žádostmi o konkrétní cenové nabídky se proto obracejte na Vámi vybrané akreditované testovací středisko.

Poskytnutí služeb ECDL testování lze objednat u libovolného akreditovaného testovacího střediska, které nabízí vybranou zkoušku nebo zkoušky. Testování ECDL je vždy spojeno s určitými náklady straně testovacího střediska. Poskytnutí této služby testované osobě ZDARMA je možné jen tehdy, pokud jsou příslušné náklady hrazeny z jiných zdrojů, např. ze zisku zaměstnavatele, z dotace zřizovatele, z charitativních zdrojů, z prostředků SRPŠ, z projektů financovaných ESF či z prostředků státu a podobně.

Položka Doporučené cenové rozpětí
(Kč včetně DPH 21%)
Zkouška v rámci základního programu ECDL (pro veřejnost)
Služba testovacího střediska pro držitele indexu ECDL Core, Select, Profile nebo Single v rozsahu jedné zkoušky z libovolného modulu základního programu ECDL.
300,- až 370,-
Zkouška v rámci základního programu ECDL (pro školství a zdravotně postižené)
Služba testovacího střediska pro držitele indexu ECDL Core, Select, Profile nebo Single v rozsahu jedné zkoušky z libovolného modulu základního programu ECDL.
230,- až 290,-
Zkouška v rámci základního programu ECDL (pro vnitřní potřebu)
Služba testovacího střediska pro držitele indexu ECDL Core, Select, Profile nebo Single v rozsahu jedné zkoušky z libovolného modulu základního programu ECDL.
0 až 370,-
Zkouška v rámci pokročilého programu ECDL Advanced (pro veřejnost)
Služba testovacího střediska pro držitele indexu ECDL Advanced, Expert, Profile nebo Single v rozsahu jedné zkoušky z libovolného modulu pokročilého programu ECDL Advanced.
590,- až 730,-
Zkouška v rámci pokročilého programu ECDL Advanced (pro školství a zdravotně postižené)
Služba testovacího střediska pro držitele indexu ECDL Advanced, Expert, Profile nebo Single v rozsahu jedné zkoušky z libovolného modulu pokročilého programu ECDL Advanced.
460,- až 580,-
Zkouška v rámci pokročilého programu ECDL Advanced (pro vnitřní potřebu)
Služba testovacího střediska pro držitele indexu ECDL Advanced, Expert, Profile nebo Single v rozsahu jedné zkoušky z libovolného modulu pokročilého programu ECDL Advanced.
0 až 730,-
Zkouška v rámci programu Digitální fotografie (pro veřejnost)
Služba testovacího střediska pro držitele indexu Digitální fotografie nebo ECDL Single v rozsahu jedné zkoušky z libovolného modulu programu Digitální fotografie.
325,- až 400,-
Zkouška v rámci programu Digitální fotografie (pro školství a zdravotně postižené)
Služba testovacího střediska pro držitele indexu Digitální fotografie nebo ECDL Single v rozsahu jedné zkoušky z libovolného modulu programu Digitální fotografie.
255,- až 315,-
Zkouška v rámci programu Digitální fotografie (pro vnitřní potřebu)
Služba testovacího střediska pro držitele indexu Digitální fotografie nebo ECDL Single v rozsahu jedné zkoušky z libovolného modulu programu Digitální fotografie.
0 až 400,-

Indexy ECDL

Níže uvedené ceny jsou ceny neměnné, které musí být dodrženy všemi testovacími středisky akreditovanými v České republice. Indexy jsou mezinárodně platné a nepřenositelné z osoby na osobu.

Položka Ceny pro všechny typy zájemců
(Kč včetně DPH 21%)
Index ECDL Single
Licenční doklad opravňující držitele k registraci ke zkoušce z libovolného existujícího nebo budoucího modulu základního a pokročilého programu ECDL, programu Digitální fotografie a programu e-Citizen (1 modul). Do tohoto dokladu se zaznamenává úspěšně absolvovaná zkouška. Platnost indexu je 3 roky od data první zkoušky.
297,-
Index ECDL Select
Licenční doklad opravňující držitele k registraci ke zkouškám z existujících, ale i budoucích modulů základního programu ECDL (max. 7 modulů). Do tohoto dokladu se zaznamenávají úspěšně absolvované zkoušky. Platnost indexu je 3 roky od data první zkoušky.
702,-
Index ECDL Profile
Licenční doklad opravňující držitele k registraci ke zkouškám z libovolných existujících, ale i budoucích modulů základního a pokročilého programu ECDL (počet modulů není omezen). Do tohoto dokladu se zaznamenávají úspěšně absolvované zkoušky. V ceně je zahrnuto právo na vydání jednoho certifikátu ECDL Profile. Platnost indexu je 5 let od data první zkoušky.
1 077,-
Index Digitální fotografie
Licenční doklad opravňující držitele k registraci ke zkouškám z modulů programu Digitální fotografie (max. 3 moduly). Do tohoto dokladu se zaznamenávají úspěšně absolvované zkoušky. Platnost indexu je 3 roky od data první zkoušky.
678,-
Duplikát indexu
Vystavení duplikátu libovolného licenčního dokladu na jméno držitele. Doklad vystavuje kancelář ECDL-CZ na základě požadavku testovacího střediska nebo držitele původního indexu. V odůvodněných případech může být vystavení duplikátu odmítnuto.
149,-

Doklady ECDL

Níže uvedené ceny odrážejí náklady kanceláře ECDL-CZ na vystavení ECDL dokladů a jsou pro akreditovaná testovací střediska cenami doporučenými.

Položka Ceny pro všechny typy zájemců
(Kč včetně DPH 21%)
Certifikát ECDL Start
Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu digitální gramotnosti. Doklad vystavuje kancelář ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska.
85,-
Certifikát ECDL
Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu digitální kvalifikace. Doklad vystavuje kancelář ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska.
85,-
Certifikát ECDL (včetně plastové karty)
Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu digitální kvalifikace (včetně personifikované plastové karty velikosti platební karty). Doklad vystavuje kancelář ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska.
126,-
Certifikát ECDL Advanced
Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu profesionálních uživatelských znalostí a dovedností v oblasti uvedené na dokladu. Doklad vystavuje kancelář ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska.
132,-
Certifikát ECDL Expert
Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu profesionálních uživatelských znalostí a dovedností v oblasti kancelářských aplikací. Doklad vystavuje kancelář ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska.
132,-
Certifikát Digitální fotografie
Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu odborné kvalifikace v oblasti digitální fotografie. Doklad vystavuje kancelář ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska.
109,-
Certifikát ECDL Profile
Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu se seznamem všech úspěšně absolvovaných zkoušek ze všech programů konceptu ECDL (základní, pokročilý, Digitální fotografie, e-Citizen, ...). Doklad vystavuje kancelář ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska.
85,-
Certifikát e-Citizen
Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu o úspěšném absolvování programu pro digitální začleňování e-Citizen. Doklad vystavuje kancelář ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska.
85,-
Duplikát ECDL dokladu (inovace dokladu)
Vystavení duplikátu libovolného certifikátu nebo plastové karty. Duplikát papírového certifikátu je vystavován vždy s novým číslem a aktuálním datem, duplikát plastové karty je vystavován s číslem a datem vydání dokladu, ke kterému byla karta vydána. Doklad vystavuje kancelář ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska.
126,-
Zkratka a logo ECDL jsou chráněné známky ECDL Foundation © 1999-2019 ČSKI. Všechna práva vyhrazena