Logo ECDL - European Computer Driving Licence

Doporučené ceny pro testovací střediska

Platné od 1. dubna 2014.

SLUŽBY ECDL TESTOVÁNÍ

Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) ani její pracovní skupina ECDL-CZ neorganizují a nerealizují žádné zkoušky ECDL pro veřejnost. Tyto služby poskytují pouze akreditovaná testovací střediska. Níže uvedená cenová rozpětí za služby ECDL testování mají charakter cenového doporučení a lze je označit za ceny obvyklé.

Výše nákladů testovacího střediska a tedy i nabídka konkrétní ceny za tyto služby je mimo jiné závislá na počtu zájemců a na počtu modulů testovaných společně v rámci jednoho termínu testování. V  případě, že testovací středisko uspořádá termín testování například jen pro jednoho či dva uchazeče nebo jen z jednoho či dvou modulů, mohou být ceny pro uchazeče za provedení zkoušky vyšší až o 50%. Tento případ se vyskytuje zejména v rámci odborné přípravy testerů.

S žádostmi o konkrétní cenové nabídky se proto obracejte na Vámi vybrané akreditované testovací středisko.

Položka Doporučené cenové rozpětí
(Kč včetně DPH 21%)
Zkouška ECDL Core (pro veřejnost)
Služba testovacího střediska pro držitele indexu ECDL Core, Select, Profile nebo Single v rozsahu jednoho testu z libovolného modulu programu ECDL Core. Veřejností se pro účely této služby rozumí zájemce o ECDL testování, který nepatří do některé z níže uvedených zvýhodněných skupin obyvatelstva. Poskytnutí této služby lze žádat u libovolného akreditovaného testovacího střediska ECDL.
300,- až 370,-
Zkouška ECDL Core (pro školství a zdravotně postižené)
Služba testovacího střediska pro držitele indexu ECDL Core, Select, Profile nebo Single v rozsahu jednoho testu z libovolného modulu programu ECDL Core. Školstvím se pro účely této služby rozumí žáci, studenti a pedagogové libovolných škol. Poskytnutí této služby lze žádat u libovolného akreditovaného testovacího střediska ECDL.
230,- až 290,-
Zkouška ECDL Core (pro vnitřní potřebu)
Služba testovacího střediska pro držitele indexu ECDL Core, Select, Profile nebo Single v rozsahu jednoho testu z libovolného modulu programu ECDL Core. Vnitřní potřebou se pro účely této služby rozumí veřejně nepřístupné testování vlastních zaměstnanců, vlastních žáků či studentů nebo jiné uzavřené skupiny osob. Poskytnutí této služby lze žádat pouze u akreditovaného testovacího střediska ECDL ve své škole nebo ve svém podniku (organizaci, instituci).
* Testování ECDL je na vždy spojeno s určitými náklady straně testovacího střediska. Poskytnutí této služby testované osobě ZDARMA je možné jen tehdy, pokud jsou příslušné náklady hrazeny z jiných zdrojů, např. ze zisku zaměstnavatele, z dotace zřizovatele, z charitativních zdrojů, z prostředků SRPŠ, z projektů financovaných ESF či z prostředků státu a podobně.
0* až 370,-
Zkouška ECDL Advanced (pro veřejnost)
Služba testovacího střediska pro držitele indexu ECDL Advanced, Expert nebo Single v rozsahu jednoho testu z libovolného modulu programu ECDL Advanced. Veřejností se pro účely této služby rozumí zájemce o ECDL testování, který nepatří do některé z níže uvedených zvýhodněných skupin obyvatelstva. Poskytnutí této služby lze žádat u libovolného akreditovaného testovacího střediska ECDL Advanced.
590,- až 730,-
Zkouška ECDL Advanced (pro školství a zdravotně postižené)
Služba testovacího střediska pro držitele indexu ECDL Advanced, Expert nebo Single v rozsahu jednoho testu z libovolného modulu programu ECDL Advanced. Školstvím se pro účely této služby rozumí žáci, studenti a pedagogové libovolných škol. Poskytnutí této služby lze žádat u libovolného akreditovaného testovacího střediska ECDL Advanced.
460,- až 580,-
Zkouška ECDL Advanced (pro vnitřní potřebu)
Služba testovacího střediska pro držitele indexu ECDL Advanced, Expert nebo Single v rozsahu jednoho testu z libovolného modulu programu ECDL Advanced. Vnitřní potřebou se pro účely této služby rozumí veřejně nepřístupné testování vlastních zaměstnanců, vlastních žáků či studentů nebo jiné uzavřené skupiny osob, například v rámci projektu. Poskytnutí této služby lze žádat pouze u akreditovaného testovacího střediska ECDL Advanced ve své škole nebo ve svém podniku (organizaci, instituci).
* Testování ECDL je na vždy spojeno s určitými náklady straně testovacího střediska. Poskytnutí této služby testované osobě ZDARMA je možné jen tehdy, pokud jsou příslušné náklady hrazeny z jiných zdrojů, např. ze zisku zaměstnavatele, z dotace zřizovatele, z charitativních zdrojů, z prostředků SRPŠ, z projektů financovaných ESF či z prostředků státu a podobně.
0* až 730,-
Zkouška Digitální fotografie (pro veřejnost)
Služba testovacího střediska pro držitele indexu Digitální fotografie nebo ECDL Single v rozsahu jednoho testu z libovolného modulu programu Digitální fotografie. Veřejností se pro účely této služby rozumí zájemce o ECDL testování, který nepatří do některé z níže uvedených zvýhodněných skupin obyvatelstva. Poskytnutí této služby lze žádat u libovolného akreditovaného testovacího střediska Digitální fotografie.
325,- až 400,-
Zkouška Digitální fotografie (pro školství a zdravotně postižené)
Služba testovacího střediska pro držitele indexu Digitální fotografie nebo ECDL Single v rozsahu jednoho testu z libovolného modulu programu Digitální fotografie. Školstvím se pro účely této služby rozumí žáci, studenti a pedagogové libovolných škol. Poskytnutí této služby lze žádat u libovolného akreditovaného testovacího střediska Digitální fotografie.
255,- až 315,-
Zkouška Digitální fotografie (pro vnitřní potřebu)
Služba testovacího střediska pro držitele indexu Digitální fotografie nebo ECDL Single v rozsahu jednoho testu z libovolného modulu programu Digitální fotografie. Vnitřní potřebou se pro účely této služby rozumí veřejně nepřístupné testování vlastních zaměstnanců, vlastních žáků či studentů nebo jiné uzavřené skupiny osob, například v rámci projektu. Poskytnutí této služby lze žádat pouze u akreditovaného testovacího střediska Digitální fotografie ve své škole nebo ve svém podniku (organizaci, instituci).
* Testování ECDL je na vždy spojeno s určitými náklady straně testovacího střediska. Poskytnutí této služby testované osobě ZDARMA je možné jen tehdy, pokud jsou příslušné náklady hrazeny z jiných zdrojů, např. ze zisku zaměstnavatele, z dotace zřizovatele, z charitativních zdrojů, z prostředků SRPŠ, z projektů financovaných ESF či z prostředků státu a podobně.
0* až 400,-

INDEXY ECDL

Níže uvedené ceny jsou ceny neměnné, které musí být dodrženy všemi testovacími středisky akreditovanými v České republice. Indexy jsou mezinárodně platné a nepřenositelné z osoby na osobu.

Položka Ceny pro všechny typy zájemců
(Kč včetně DPH 21%)
Index ECDL Select
Licenční doklad opravňující držitele využít konceptu ECDL pro zkoušky z modulů M2, M3, M7 a libovolných čtyř dalších existujících i budoucích modulů programu ECDL Core (max. 7 modulů). Do tohoto dokladu zapisuje akreditovaný tester úspěšně absolvované zkoušky. Tento doklad je podkladem pro vydání Certifikátu ECDL Core, Start nebo Profile. Platnost indexu je 3 roky od data prvního použití.
702,-
Index ECDL Profile
Licenční doklad opravňující držitele využít konceptu ECDL pro zkoušky z libovolných existujících i budoucích modulů programu ECDL Core (počet modulů není omezen). Do tohoto dokladu zapisuje akreditovaný tester úspěšně absolvované zkoušky. Tento doklad je podkladem pro vydání Certifikátu ECDL Core, Start nebo Profile, v ceně tohoto indexu je zahrnuto právo na vydání jednoho certifikátu ECDL Profile. Platnost indexu je 5 let od data prvního použití.
1 077,-
Index ECDL Expert
Licenční doklad opravňující držitele využít konceptu ECDL pro zkoušky z modulů AM3 až AM6 programu ECDL Advanced (max. 4 moduly). Do tohoto dokladu zapisuje akreditovaný tester úspěšně absolvované zkoušky. Tento doklad je podkladem pro vydání Certifikátu ECDL Advanced, Expert nebo Profile. Platnost indexu je 3 roky od data prvního použití.
896,-
Index Digitální fotografie
Licenční doklad opravňující držitele využít konceptu ECDL pro zkoušky z modulů DF1 až DF3 programu Digitální fotografie (max. 3 moduly). Do tohoto dokladu zapisuje akreditovaný tester úspěšně absolvované zkoušky. Tento doklad je podkladem pro vydání Certifikátu Digitální fotografie nebo Certifikátu ECDL Profile. Platnost indexu je 3 roky od data prvního použití.
678,-
Index ECDL Single
Licenční doklad opravňující držitele využít konceptu ECDL pro zkoušku z jednoho libovolného modulu kteréhokoli programu, tj. ECDL Core, Advanced nebo Digitální fotografie. Do tohoto dokladu zapisuje akreditovaný tester úspěšně absolvovanou zkoušku. Tento doklad může být dílčím podkladem pro vydání kteréhokoli typu ECDL certifikátu. Platnost indexu je 3 roky od data prvního použití.
297,-
Duplikát ECDL indexu
Vystavení duplikátu licenčního dokladu (Core, Select, Single, Profile, Advanced, Expert, Digitální fotografie) na jméno držitele. Doklad vystavuje administrativa ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska nebo držitele původního indexu.
149,-

DOKLADY ECDL

Níže uvedené ceny zahrnují náklady administrativy ECDL-CZ za vystavení ECDL dokladů a jsou pro akreditovaná testovací střediska cenami doporučenými.

Položka Ceny pro všechny typy zájemců
(Kč včetně DPH 21%)
Certifikát ECDL Start
Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu digitální gramotnosti dokládajícího úspěšné absolvování zkoušek ze tří povinných a jednoho volitelného modulu programu ECDL Core. Doklad vystavuje administrativa ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska.
85,-
Certifikát ECDL
Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu digitální kvalifikace dokládajícího úspěšné absolvování zkoušek ze tří povinných a čtyř volitelných modulů programu ECDL Core. Doklad vystavuje administrativa ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska.
85,-
Certifikát ECDL (včetně plastové karty)
Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu digitální kvalifikace (včetně personifikované plastové karty velikosti kreditní karty) dokládajícího úspěšné absolvování zkoušek ze tří povinných a čtyř volitelných modulů programu ECDL Core. Doklad vystavuje administrativa ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska.
126,-
Certifikát ECDL Advanced
Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu dílčí profesionální kvalifikace dokládajícího úspěšné absolvování zkoušky z jednoho modulu programu ECDL Advanced. Doklad vystavuje administrativa ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska.
132,-
Certifikát ECDL Expert
Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu profesionální kvalifikace dokládajícího úspěšné absolvování zkoušek ze tří libovolných modulů programu ECDL Advanced. Doklad vystavuje administrativa ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska.
132,-
Certifikát Digitální fotografie
Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu odborné kvalifikace v oblasti digitální fotografie dokládajícího úspěšné absolvování zkoušek ze všech tří modulů programu Digitální fotografie. Doklad vystavuje administrativa ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska.
109,-
Certifikát ECDL Profile (Modular)
Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu se seznamem všech úspěšné absolvovaných zkoušek ze všech existujících i budoucích programů konceptu ECDL (Core, Advanced, Digitální fotografie, ...). Doklad vystavuje administrativa ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska.
85,-
Duplikát ECDL dokladu (inovace dokladu)
Vystavení duplikátu libovolného ECDL dokladu nebo plastové karty (Start, Core, Advanced, Expert, Profile, Digitální fotografie) o úspěšném absolvování odpovídajících ECDL zkoušek. Duplikát papírového ECDL dokladu je vystavován vždy s novým číslem a aktuálním datem, duplikát plastové karty je vystavován s číslem a datem vydání dokladu, ke kterému byla karta vydána. Doklad vystavuje administrativa ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska.
126,-
Zkratka a logo ECDL jsou chráněné známky ECDL Foundation © 1999-2017 ČSKI. Všechna práva vyhrazena