Logo ECDL - European Computer Driving Licence

Oficiální dokumentace

Neveřejné informace pro akreditované subjekty a pracovní skupinu ECDL-CZ, oficiální dokumentace


Zkratka a logo ECDL jsou chráněné známky ECDL Foundation © 1999-2019 ČSKI. Všechna práva vyhrazena