Logo ECDL - European Computer Driving Licence

Akreditovaná testovací místnost CZU0423

Provozovatel: Střední škola informačních technologií, s.r.o.
Počet testovacích míst: 30
Místnost: CZU0423
Modul M2 - Základy práce s počítačem a správa souborů
Windows 7 CZ, Windows Explorer CZ
Modul M3 - Zpracování textu
Word 2010 CZ
Modul M4 - Práce s tabulkami
Excel 2010 CZ
Modul M5 - Použití databází
Access 2010 CZ
Modul M6 - Prezentace
PowerPoint 2010 CZ
Modul M7 - Základy práce s internetem a komunikace
Outlook 2010 CZ, Internet Explorer CZ
Modul M10 - Tvorba webových stránek
KompoZer 0.x CZ, Internet Explorer CZ
PSPad 4.x CZ, Internet Explorer CZ
Modul M12 - Bezpečné používání informačních technologií
PC, Wi-Fi AP, Windows Defender CZ, Internet Explorer CZ, Word 2010 CZ, Outlook 2010 CZ, 7-Zip CZ
Modul M14 - Spolupráce a výměna informací na internetu
Google Drive CZ, Google Calendar CZ, Internet Explorer CZ
Modul M15 - Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu
Webový prohlížeč (libovolný)
Modul M16 - Základy informatického myšlení a programování
Python 3.x
VBA Excel (2010 a vyšší)
Visual Studio 2017
Zkratka a logo ECDL jsou chráněné známky ECDL Foundation © 1999-2018 ČSKI. Všechna práva vyhrazena