Akreditovaná testovací místnost CZU0085

Akreditovaná testovací místnost CZU0085

Provozovatel: Krajská knihovna Karlovy Vary
Počet testovacích míst: 10
Místnost: CZU0085
Zvláštní možnosti:

Místnost je uzpůsobena pro osoby tělesně postižené.
Na rozsah uzpůsobení se informujte u provozovatele místnosti.

Modul M2 - Základy práce s počítačem a správa souborů
Windows 7 CZ, Windows Explorer CZ
Modul M3 - Zpracování textu
LibreOffice Writer 4.x CZ
Word 2010 CZ
Modul M4 - Práce s tabulkami
Excel 2010 CZ
LibreOffice Calc 4.x CZ
Modul M5 - Použití databází
LibreOffice Base 4.x CZ
Modul M6 - Prezentace
LibreOffice Impress 4.x CZ
PowerPoint 2010 CZ
Modul M7 - Základy práce s internetem a komunikace
Outlook 2010 CZ, Internet Explorer CZ
Thunderbird CZ, Thunderbird Lightning CZ, Firefox CZ
Modul M9 - Úpravy digitálních obrázků
Gimp 2.8.x CZ, Google Chrome CZ
Gimp 2.8.x CZ, Internet Explorer CZ
Modul M10 - Tvorba webových stránek
KompoZer 0.x CZ, Google Chrome CZ
Modul M12 - Bezpečné používání informačních technologií
PC, Wi-Fi AP, Security Essentials CZ, Internet Explorer CZ, Word 2010 CZ, 7-Zip CZ
Modul M13 - Plánování projektů
ProjectLibre 1.x CZ
Modul M14 - Spolupráce a výměna informací na internetu
Google Drive CZ, Google Calendar CZ, Google Chrome CZ

Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2020 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.