Akreditovaná testovací místnost CZU0381

Akreditovaná testovací místnost CZU0381

Provozovatel: Námořní akademie České republiky, s.r.o.
Počet testovacích míst: 12
Místnost: CZU0381
Modul M2 - Základy práce s počítačem a správa souborů
Windows 10 CZ, Windows Explorer CZ
Windows 7 CZ, Windows Explorer CZ
Modul M3 - Zpracování textu
Word 2007 CZ
Word 2010 CZ
Word 2013 CZ
Modul M4 - Práce s tabulkami
Excel 2007 CZ
Excel 2010 CZ
Excel 2013 CZ
Modul M5 - Použití databází
Access 2007 CZ
Access 2010 CZ
Access 2013 CZ
Modul M6 - Prezentace
PowerPoint 2007 CZ
PowerPoint 2010 CZ
PowerPoint 2013 CZ
Modul M7 - Základy práce s internetem a komunikace
Outlook 2007 CZ, Internet Explorer CZ
Outlook 2010 CZ, Internet Explorer CZ
Outlook 2013 CZ, Internet Explorer CZ
Modul M12 - Bezpečné používání informačních technologií
PC, Wi-Fi AP, Zabezpečení Windows CZ, Internet Explorer CZ, Word 2013 CZ, Outlook 2013 CZ, 7-Zip CZ
Modul M15 - Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu
Webový prohlížeč (libovolný) CZ
Modul M16 - Základy informatického myšlení a programování
Python 3.x ENG
Modul M17 - Využívání digitálních technologií v marketingu
Facebook CZ, Internet Explorer CZ
Modul AM3 - Pokročilé zpracování textu
Word 2013 CZ
Modul AM4 - Pokročilá práce s tabulkami
Excel 2013 CZ, Word 2013 CZ
Modul AM5 - Pokročilé použití databází
Access 2013 CZ
Modul AM6 - Pokročilé prezentace
PowerPoint 2013 CZ
Modul EC1 - e-Citizen
Windows 10 CZ, Internet Explorer CZ
Windows 7 CZ, Google Chrome CZ

Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2020 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.