Akreditovaná testovací místnost CZU0386

Akreditovaná testovací místnost CZU0386

Provozovatel: Everesta, s.r.o.
Počet testovacích míst: 10
Místnost: CZU0386
Zvláštní možnosti:

Místnost je uzpůsobena pro osoby tělesně postižené.
Na rozsah uzpůsobení se informujte u provozovatele místnosti.

Modul M2 - Základy práce s počítačem a správa souborů
Windows 7 CZ, Windows Explorer CZ
Modul M3 - Zpracování textu
OpenOffice.org Writer 3.x CZ
Word 2010 CZ
Modul M4 - Práce s tabulkami
Excel 2010 CZ
OpenOffice.org Calc 3.x CZ
Modul M5 - Použití databází
Access 2010 CZ
OpenOffice.org Base 3.x CZ
Modul M6 - Prezentace
OpenOffice.org Impress 3.x CZ
PowerPoint 2010 CZ
Modul M7 - Základy práce s internetem a komunikace
Outlook 2010 CZ, Internet Explorer CZ
Thunderbird CZ, Thunderbird Lightning CZ, Firefox CZ

Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2020 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.