Akreditovaná testovací místnost CZU0402

Akreditovaná testovací místnost CZU0402

Provozovatel: Akademie řemesel Praha - Střední škola technická
Počet testovacích míst: 15
Místnost: CZU0402
Modul M2 - Základy práce s počítačem a správa souborů
Windows 7 CZ, Windows Explorer CZ
Modul M3 - Zpracování textu
OpenOffice.org Writer 3.x CZ
Word 2007 CZ
Modul M4 - Práce s tabulkami
Excel 2007 CZ
OpenOffice.org Calc 3.x CZ
Modul M5 - Použití databází
Access 2007 CZ
OpenOffice.org Base 3.x CZ
Modul M6 - Prezentace
OpenOffice.org Impress 3.x CZ
PowerPoint 2007 CZ
Modul M7 - Základy práce s internetem a komunikace
Outlook 2007 CZ, Internet Explorer CZ
Modul M9 - Úpravy digitálních obrázků
Gimp 2.8.x CZ, Internet Explorer CZ

Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2020 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.