Akreditovaná testovací místnost CZU0036

Akreditovaná testovací místnost CZU0036

Provozovatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Centrum celoživotního vzdělávání
Počet testovacích míst: 10
Místnost: CZU0036
Zvláštní možnosti:

Místnost je uzpůsobena pro osoby tělesně postižené.
Na rozsah uzpůsobení se informujte u provozovatele místnosti.

Modul M2 - Základy práce s počítačem a správa souborů
Windows 7 CZ, Windows Explorer CZ
Windows 8.1 CZ, Windows Explorer CZ
Windows XP CZ, Windows Explorer CZ
Modul M3 - Zpracování textu
Word 2003 CZ
Word 2007 CZ
Word 2010 CZ
Modul M4 - Práce s tabulkami
Excel 2003 CZ
Excel 2007 CZ
Excel 2010 CZ
Modul M5 - Použití databází
Access 2003 CZ
Access 2007 CZ
Access 2010 CZ
Modul M6 - Prezentace
PowerPoint 2003 CZ
PowerPoint 2007 CZ
PowerPoint 2010 CZ
Modul M7 - Základy práce s internetem a komunikace
Outlook 2007 CZ, Internet Explorer CZ
Outlook 2010 CZ, Internet Explorer CZ
Modul M9 - Úpravy digitálních obrázků
Gimp 2.8.x CZ, Internet Explorer CZ
Photoshop CS4 CZ, Internet Explorer CZ
Modul M10 - Tvorba webových stránek
KompoZer 0.x CZ, Internet Explorer CZ
PSPad 4.x CZ, Internet Explorer CZ
Modul M12 - Bezpečné používání informačních technologií
PC, Wi-Fi AP, Microsoft Endpoint Protection CZ, Internet Explorer CZ, Word 2010 CZ, 7-Zip CZ
Modul M14 - Spolupráce a výměna informací na internetu
Google Drive CZ, Google Calendar CZ, Google Chrome CZ

Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2020 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.