Logo ECDL - European Computer Driving Licence

Akreditovaná testovací místnost CZU0329

Provozovatel: Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Katedra informatiky a počítačů
Počet testovacích míst: 22
Místnost: CZU0329
Zvláštní možnosti:

Místnost je uzpůsobena pro osoby tělesně postižené.
Na rozsah uzpůsobení se informujte u provozovatele místnosti.

Modul M2 - Základy práce s počítačem a správa souborů
Windows 7 CZ, Windows Explorer CZ
Windows XP CZ, Windows Explorer CZ
Modul M3 - Zpracování textu
Word 2003 CZ
Word 2010 CZ
Modul M4 - Práce s tabulkami
Excel 2003 CZ
Excel 2010 CZ
Modul M5 - Použití databází
Access 2003 CZ
Access 2010 CZ
Modul M6 - Prezentace
PowerPoint 2003 CZ
PowerPoint 2010 CZ
Modul M7 - Základy práce s internetem a komunikace
Thunderbird CZ, Thunderbird Lightning CZ, Firefox CZ
Zkratka a logo ECDL jsou chráněné známky ECDL Foundation © 1999-2018 ČSKI. Všechna práva vyhrazena