Logo ECDL - European Computer Driving Licence

Akreditovaná testovací místnost CZU0308

Provozovatel: Soukromá střední odborná škola manažerská a zdravotnická, s.r.o.
Počet testovacích míst: 18
Místnost: CZU0308
Modul M2 - Základy práce s počítačem a správa souborů
Windows 10 CZ, Windows Explorer CZ, Windows Defender CZ
Modul M3 - Zpracování textu
Word 2007 CZ
Modul M4 - Práce s tabulkami
Excel 2007 CZ
Modul M5 - Použití databází
Access 2007 CZ
Modul M6 - Prezentace
PowerPoint 2007 CZ
Modul M7 - Základy práce s internetem a komunikace
Outlook 2007 CZ, Internet Explorer CZ
Modul M9 - Úpravy digitálních obrázků
Gimp 2.x CZ, Internet Explorer CZ
Modul M10 - Tvorba webových stránek
KompoZer 0.x CZ, Internet Explorer CZ
Modul M12 - Bezpečné používání informačních technologií
PC, Wi-Fi AP, Windows Defender CZ, Internet Explorer CZ, Word 2007 CZ, Outlook 2007 CZ, 7-Zip CZ
Security Essentials CZ, Internet Explorer CZ, Word 2007 CZ, 7-Zip CZ
Modul M14 - Spolupráce a výměna informací na internetu
Google Drive CZ, Google Calendar CZ, Google Chrome CZ
Modul M16 - Základy informatického myšlení a programování
Python 3.x
Modul AM3 - Pokročilé zpracování textu
Word 2007 CZ
Modul AM4 - Pokročilá práce s tabulkami
Excel 2007 CZ, Word 2007 CZ
Modul AM5 - Pokročilé použití databází
Access 2007 CZ
Modul AM6 - Pokročilé prezentace
PowerPoint 2007 CZ
Zkratka a logo ECDL jsou chráněné známky ECDL Foundation © 1999-2018 ČSKI. Všechna práva vyhrazena