Akreditovaná testovací místnost CZU0225

Akreditovaná testovací místnost CZU0225

Provozovatel: Univerzita J.E.Purkyně, Přírodovědecká fakulta
Počet testovacích míst: 12
Místnost: CZU0225
Modul M2 - Základy práce s počítačem a správa souborů
Windows 7 CZ, Windows Explorer CZ
Windows XP CZ, Windows Explorer CZ
Modul M3 - Zpracování textu
Word 2003 CZ
Word 2007 CZ
Word 2010 CZ
Modul M4 - Práce s tabulkami
Excel 2003 CZ
Excel 2007 CZ
Excel 2010 CZ
Modul M5 - Použití databází
Access 2003 CZ
Access 2007 CZ
Access 2010 CZ
Modul M6 - Prezentace
PowerPoint 2003 CZ
PowerPoint 2007 CZ
PowerPoint 2010 CZ
Modul M7 - Základy práce s internetem a komunikace
Outlook 2007 CZ, Internet Explorer CZ
Outlook 2010 CZ, Internet Explorer CZ
Modul M16 - Základy informatického myšlení a programování
Visual Studio 2017 CZ
Modul M17 - Využívání digitálních technologií v marketingu
Facebook CZ, Google Chrome CZ

Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2019 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.