Logo ECDL - European Computer Driving Licence

Školení „Obchodní problematika a cenová politika”

Povinné školení pro manažery testovacích středisek. Školení je doporučeno také ředitelům škol, majitelům či obchodním manažerům testovacích středisek.
Obsah školení

  • Obchodně organizační model konceptu ECDL v ČR a možnosti jeho využití za účelem tvorby zisku nebo úhrady nákladů.
  • Trh testovacích místností a testerů, nájem a pronájem.
  • Informace o konceptu ECDL v celosvětových číslech, rodina produktů ECDL.
  • Informace o zájmu o ECDL testování v ČR, věková, vzdělanostní a znalostní struktura testovaných subjektů.
  • Zaměstnavatelé a způsob využití konceptu ECDL v personální politice a v systému vzdělávání. Úspory finančních prostředků a lidských zdrojů.
  • Ceníky služeb ECDL, cenové hladiny, pevné ceny, doporučené ceny, zvýhodněné ceny a obchodní balíčky, plátci a neplátci DPH.
  • Cenová politika ECDL v ČR, omezení pro akreditovaná testovací střediska, ochrana trhu.
  • Struktura akreditačních a licenčních poplatků, plátce a držitel licence, ceny ECDL indexů v ČR a ve světě, přenositelnost.

Organizační pokyny

Místo školení: Školení se koná v prostorách Kanceláře ECDL na adrese Evropská 11 (budova „The Blox”), 160 00 Praha 6 - Dejvice.

Termín školení: Termín školení je dojednáván operativně s pracovníkem Kanceláře ECDL CZ. Doba trvání školení je přibližně 1 až 1,5 hodiny, v závislosti na množství dotazů účastníků školení.

Úhrada poplatku: Školení je zpoplatněno, poplatek je obvykle hrazen společně s úhradou ostatních akreditačních poplatků, případně na základě samostatně vystavené faktury. Ceník služeb sublicenciáta je k dispozici na intranetu pracovní skupiny ECDL-CZ.


Zkratka a logo ECDL jsou chráněné známky ECDL Foundation © 1999-2019 ČSKI. Všechna práva vyhrazena