Logo ECDL - European Computer Driving Licence

Ukázkové testy z modulů programu ECDL Core

Základním zdrojem informací o znalostech a dovednostech, které jsou předmětem ECDL testů, jsou ECDL Sylaby. V těchto dokumentech je přesně uvedeno, co se může objevit při samotných ECDL zkouškách. Přesto celá řada zájemců o zkoušky ECDL potřebuje mít pro účely své přípravy možnost zjistit, jak vypadají reálné testové úlohy, jak jsou formulovány otázky a úkoly a případně si některé z otázek a úkolů reálně vyzkoušet. Z těchto důvodů jsou níže k dispozici pro stažení tzv. ukázkové ECDL testy. Tyto ukázkové testy mají menší rozsah, než testy "ostré", obsahují přibližně jen dvě třetiny otázek a úkolů ve srovnání s ostrými testy a jsou zjednodušeny o různé pomocné instrukce či pracovní pokyny, které nejsou předmětem hodnocení testů.

Přestože testy ECDL lze skládat s využitím celé řady programových produktů od nejrůznějších výrobců, byly pro ukázkové testy vybrány konkrétní, nejčastěji používané programové produkty. Adresářová struktura v zipovém archivu obsahuje dvě varianty ukázkového testu z každého z vyjmenovaných modulů. U kořene adresářového stromu je ve formátu pdf uloženo vlastní zadání ukázkových testů, v příslušné adresářové větvi jsou pak uloženy potřebné pracovní soubory. Pro modul M7 - Práce s Internetem a komunikace, jsou přiloženy testovací zprávy elektronické pošty ve formátu msg, které je potřebné importovat do osobních složek programu MS Outlook nebo je jednoduše zaslat na vlastní adresu elektronické pošty. Většina z ukázkových testů bude s drobnými omezeními proveditelná i v jiných, obdobných verzích programových produktů.

Modul Prostředí Ukázkový test
M2, M3, M4, M7 MS Windows XP nebo Vista nebo 7 a MS Word, Excel a Outlook ve verzi 2000 nebo XP nebo 2003 Ukázkové testy pro MS Office 2000, XP nebo 2003
M2, M3, M4, M7 MS Windows XP nebo Vista nebo 7 a MS Word, Excel a Outlook ve verzi 2007 nebo 2010 Ukázkové testy pro MS Office 2007 nebo 2010
M5 MS Windows XP až 8 a MS Access ve verzi 2007 nebo 2010 Ukázkové testy ECDL M5 pro MS Windows XP až 8, Access 2007 nebo 2010.zip
M6 MS Windows XP až 8 a MS PowerPoint ve verzi 2007 nebo 2010 Ukázkové testy ECDL M6 pro MS Windows XP až 8 a MS PowerPoint ve verzi 2007 nebo 2010
M9 MS Windows XP nebo 7, GIMP, Photoshop CS2 až CS5.5, Photoshop Elements 9 nebo 10 Ukázkové testy pro GIMP, Photoshop
M10 MS Windows 7 až 10, KompoZer nebo PSPad Ukázkové testy pro KompoZer nebo PSPad
M12 MS Windows XP nebo 7, Antivirus, Office 2007 nebo 2010, 7-Zip Ukázkové testy pro antivirus, Office 2007 nebo 2010, 7-zip
M13 MS Windows XP až 10, ProjectLibre Ukázkové testy pro MS Windows XP až 10, ProjectLibre
M14 MS Windows XP až 8, Google Drive, Google Calendar, internetový prohlížeč Ukázkové testy ECDL M14 pro MS Windows XP až 8, Google Drive, Google Calendar, internetový prohlížeč
Zkratka a logo ECDL jsou chráněné známky ECDL Foundation © 1999-2019 ČSKI. Všechna práva vyhrazena