Logo ECDL - European Computer Driving Licence

Cvičné testy z modulů M2 až M7, M9, M12 a M14 programu ECDL Core

Základním zdrojem informací o znalostech a dovednostech, které jsou předmětem ECDL testů, jsou tzv. ECDL Sylaby. V těchto dokumentech je přesně uvedeno, co se může objevit v samotných ECDL testech. Jinak řečeno, co v příslušném ECDL Sylabu není, to nemůže být předmětem ECDL testu z příslušného modulu.

Přesto celá řada zájemců o zkoušky ECDL potřebuje mít ke své přípravě na ECDL testy možnost zjistit, jak reálné testy ECDL vypadají, jak jsou formulovány otázky a úkoly a případně si některé z otázek a úkolů reálně vyzkoušet. Z těchto důvodů jsou níže k dispozici pro stažení tzv. cvičné ECDL testy, a to z modulů M2 - Základy práce s počítačem a správa souborů, M3 - Zpracování textu, M4 - Práce s tabulkami, M5 - Použití databází, M6 - Prezentace, M7 - Základy práce s internetem a komunikace, M9 - Úpravy digitálních obrázků, M12 - Bezpečné používání informačních technologií. a  M14 - Spolupráce a výměna informací na internetu.

Tyto cvičné testy mají menší rozsah, než testy "ostré", obsahují přibližně jen dvě třetiny otázek a úkolů ve srovnání s ostrými testy a jsou zjednodušeny o různé pomocné instrukce či pracovní pokyny, které nejsou předmětem hodnocení testů.

Přestože testy ECDL lze skládat s využitím celé řady nejrůznějších programových produktů od nejrůznějších výrobců, byly pro cvičné testy z modulů M2 až M7 a M12 vybrány nejčastěji používané produkty společnosti Microsoft. Pro modul M9 byly cvičné testy připraveny pro produkty společnosti Adobe a pro volně šířený GIMP. Pro modul M14 byly cvičné testy připraveny pro služby společnosti Google. Bližší informace lze najít v úvodu příslušných zadání. Cvičné testy jsou zabaleny do zipových archivů, které se liší právě podle použitého programového prostředí a před jejich použitím je potřebné příslušný archiv rozbalit.

Adresářová struktura v zipovém archivu obsahuje dvě varianty cvičného testu z každého z vyjmenovaných modulů. U kořene adresářového stromu je ve formátu pdf uloženo vlastní zadání cvičných testů, v příslušné adresářové větvi jsou pak uloženy potřebné pracovní soubory. Pro modul M7 - Práce s Internetem a komunikace, jsou ještě přiloženy testovací zprávy elektronické pošty ve formátu msg, které je potřebné importovat do osobních složek programu MS Outlook nebo je jednoduše zaslat na vlastní adresu elektronické pošty.

Cvičné testy programu ECDL Core

Modul Prostředí Cvičný test
M2, M3, M4, M7 MS Windows XP nebo Vista nebo 7 a MS Word, Excel a Outlook ve verzi 2000 nebo XP nebo 2003 Cvičné testy pro MS Office 2000, XP nebo 2003
M2, M3, M4, M7 MS Windows XP nebo Vista nebo 7 a MS Word, Excel a Outlook ve verzi 2007 nebo 2010 Cvičné testy pro MS Office 2007 nebo 2010
M5 MS Windows XP až 8 a MS Access ve verzi 2007 nebo 2010 Cvičné testy ECDL M5 pro MS Windows XP až 8, Access 2007 nebo 2010.zip
M6 MS Windows XP až 8 a MS PowerPoint ve verzi 2007 nebo 2010 Cvičné testy ECDL M6 pro MS Windows XP až 8 a MS PowerPoint ve verzi 2007 nebo 2010
M9 MS Windows XP nebo 7, GIMP, Photoshop CS2 až CS5.5, Photoshop Elements 9 nebo 10 Cvičné testy pro GIMP, Photoshop
M12 MS Windows XP nebo 7, Antivirus, Office 2007 nebo 2010, 7-Zip Cvičné testy pro antivirus, Office 2007 nebo 2010, 7-zip
M14 MS Windows XP až 8, Google Drive, Google Calendar, internetový prohlížeč Cvičné testy ECDL M14 pro MS Windows XP až 8, Google Drive, Google Calendar, internetový prohlížeč
Zkratka a logo ECDL jsou chráněné známky ECDL Foundation © 1999-2016 ČSKI. Všechna práva vyhrazena