Logo ECDL - European Computer Driving Licence
facebook

Reference

2. ledna 2017
Vysoká škola ekonomie a managementu (VŠEM) v Praze zahájila v prvním trimestru akademického roku 2016/2017 v rámci předmětů praktických aplikací výuku digitálních dovedností podle programů ECDL Core a ECDL Advanced. Dne 20.12.2016 proběhla úspěšně akreditace testovací místnosti (CZU0456) a VŠEM tak umožnila svým studentům absolvovat ECDL zkoušky na půdě školy. První zkoušky proběhnou již během ledna 2017. Garantem kvality výuky dle mezinárodních ECDL sylabů je Ing. Milan Říha, Ph.D., dlouholetý lektor/tester ECDL (CZT0596) s akreditací všech v ČR dostupných ECDL modulů. Možnost zúčastnit se výuky i mezinárodních zkoušek budou mít studenti školy ve všech trimestrech akademického roku.
25. října 2016
Firma Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s. patří mezi společnosti, které v rámci své personální politiky upřednostňují při výběru zaměstnanců ty uchazeče, kteří jsou držiteli mezinárodně uznávaného certifikátu ECDL. Potvrdili to zástupci firmy na semináři, který upořádala Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest společně s Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje, Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání a Karlovarským krajem. Seminář byl zaměřen na téma „Požadavky trhu práce na digitální dovednosti zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání“.
25. října 2016
Firma AROTECH s.r.o. patří mezi společnosti, které v rámci své personální politiky budou upřednostňovat při výběru zaměstnanců ty uchazeče, kteří jsou držiteli mezinárodně uznávaného certifikátu ECDL. Potvrdili to zástupci firmy na semináři, který upořádala Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest společně s Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje, Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání a Karlovarským krajem. Seminář byl zaměřen na téma „Požadavky trhu práce na digitální dovednosti zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání“.
27. září 2016
ČSKI ve spolupráci s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvestem, s Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje, Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání a Karlovarským krajem uspořádaly začátkem října seminář na téma „Digitální gramotnost a kvalifikace jako účinná cesta pro zvýšení efektivity práce zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniku“ (aneb jak je možné účinně řešit nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců na trhu práce). Účastníci semináře, personalisté a zástupci zaměstnavatelů, byli seznámeni s problematikou digitální gramotnosti a digitální kvalifikace a možnostmi mezinárodního konceptu ECDL. Byli také upozorněni na rozšířený fenomén hrubého podceňování potřeby tzv. přenositelných digitálních dovedností uchazečů o zaměstnání a stávajících zaměstnanců. Následně byli všichni účastníci požádáni o zpětnou vazbu v podobě odpovědí na tři následující otázky: 1. Potřebuje vaše firma zaměstnance, kteří jsou vybaveni odpovídajícími digitálními dovednostmi pro běžnou práci s výpočetní technikou, internetem, daty nebo informacemi? 2. Byla by vaše firma v rámci své personální politiky ochotna pozitivně hodnotit, zohlednit nebo upřednostnit uchazeče o zaměstnání, kteří předloží některý z mezinárodních dokladů digitální gramotnosti ECDL? 3. Máte zájem o podrobnější informace na téma: „Jak využít mezinárodní koncept digitální gramotnosti ECDL v personální politice a/nebo vzdělávání ve vaší firmě/organizaci? Můžeme s uspokojením konstatovat, že 100% z došlých odpovědí obsahovalo souhlas s tím, že zaměstnavatelé potřebují digitálně gramotné zaměstnance a že by různou měrou v rámci přijímacích pohovorů zohlednili držitele některého z ECDL certifikátů.
17. května 2016
Firma Greiner Perfoam s.r.o. patří mezi společnosti, které v rámci své personální politiky upřednostňují při výběru zaměstnanců ty uchazeče, kteří jsou držiteli mezinárodně uznávaného certifikátu ECDL. Potvrdili to zástupci firmy na semináři, který upořádala Krajská hospodářská komora Jihočeského kraje a který byl zaměřen na téma „Požadavky trhu práce na digitální dovednosti zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání“. Současně však připomněli, že jen velmi málo uchazečů je držitelem tohoto certifikátu.
17. května 2016
Firma POLLMANN CZ patří mezi společnosti, které v rámci své personální politiky upřednostňují při výběru zaměstnanců ty uchazeče, kteří jsou držiteli mezinárodně uznávaného certifikátu ECDL. Potvrdili to zástupci firmy na semináři, který upořádala Krajská hospodářská komora Jihočeského kraje a který byl zaměřen na téma „Požadavky trhu práce na digitální dovednosti zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání“.
27. dubna 2016
Ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou byla 21. dubna 2016 uspořádána přednáška pro personalisty a zástupce zaměstnavatelů Jihočeského kraje na téma „Požadavky trhu práce na digitální dovednosti zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání“. Účastníci přednášky si se zájmem vyslechli vystoupení Ing. Jiřího Chábery, zástupce České společnosti pro kybernetiku a informatiku, ve kterém zazněly i informace týkající se mezinárodní klasifikace digitálních dovedností, způsobů hodnocení stavu digitálních dovedností a měření výsledků vzdělávání v této oblasti. Zároveň byly také prezentovány požadavky zaměstnavatelů v Evropě na digitální dovednosti zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání a význam digitální gramotnosti pro zaměstnance i zaměstnavatele. V průběhu přednášky Ing. Chábera upozornil také na Vládou schválenou Strategii digitální gramotnosti do roku 2020.
Následně byli účastníci přednášky, personalisté a zástupci zaměstnavatelů, požádáni o zpětnou vazbu v podobě odpovědí na tři následující otázky:
  1. Potřebuje vaše firma zaměstnance, kteří jsou vybaveni odpovídajícími digitálními dovednostmi pro běžnou práci s výpočetní technikou, internetem, daty nebo informacemi?
  2. Byla by vaše firma v rámci své personální politiky ochotna pozitivně hodnotit, zohlednit nebo upřednostnit uchazeče o zaměstnání, kteří předloží některý z mezinárodních dokladů digitální gramotnosti ECDL?
  3. Máte zájem o podrobnější informace na téma: „Jak využít mezinárodní koncept digitální gramotnosti ECDL v personální politice a/nebo vzdělávání ve vaší firmě/organizaci?
Můžeme s uspokojením konstatovat, že 100% z došlých odpovědí obsahovalo souhlas s tím, že zaměstnavatelé potřebují digitálně gramotné zaměstnance, téměř ve 2/3 z nich účastníci připustili, že by různou měrou v rámci přijímacích pohovorů zohlednili držitele některého z ECDL certifikátů, a ve 1/4 z nich si vyžádali podrobnější informace ke konceptu ECDL.
Zkratka a logo ECDL jsou chráněné známky ECDL Foundation © 1999-2019 ČSKI. Všechna práva vyhrazena