ECDL - Center for Online Training and Certification in Czech Republic ( ECDL-CZ Homepage )
» Virgin Mobile Learning Zone, Velká Británie » Murcia jako digitální město, Španělsko » Singapore National Employers Federation » L´Oreal France, Francie » D.A.S. (pojišťovnictví), Německo » Policie ČR, Česká republika » Ministerstvo školství Německa » A Consorcium of Egyptioan Government » Ministerstvo školství Rakouska » UNHCR - United Nations High Commissioner for Refugees » INA Oil Company, Chorvatsko » Accenture Services, Česká republika » Toyota Tsusho Africa, Afrika » Ministerstvo školství Malty » Ministerstvo školství Kypru » ThyssenKrupp Nirost, Německo » České dráhy, a.s., Česká republika » CTT Portuguese (the National Postal company), Portugalsko » HSBC Bank PLC, Velká Británie » Česká televize, Česká republika » Select Vedior (Recruitment company)Portugalsko » The National Catholic Confederation of Education (CONACED) » Camara » IBM United Kingdom Ltd., Velká Británie » First National Bank of South Africa, Jižní Afrika » Ministerstvo školství Chorvatska » The University of Tourism Technlogy and Business Studies in Rwanda » armáda Itálie » Ozbrojené síly Srbska » Wiener Stadtwerke, Rakousko » Del Monte Pacific Inc./Del Monte Foundation, Filipíny » Österreichs Bundesheer, Rakousko » UNAIDS - United Nations Joint Programme on HIV/AIDS » Telekom Serbia, Srbsko » Ministerstvo školství Singapuru » IDAIC, Francie » Ministerstvo školství Maďarska » Thailand´s Ministry of Education » Degussa AG, Německo » National Centre of Educational Technology (NCET) in China » IBEC Peru » Call Centre Network China, Čína » Ministerstvo školství Litvy » Defence Forces Ireland » Ministerstvo školství Kolumbie » Daimler AG, Německo » Universal Knowledge Association, Polsko » Islington Council, Velká Británie » University of Panama » National Library of New Zealand, Nový Zéland » BNP Factor, Francie » Volkswagen, Německo » Bosna Sunce Osiguranje, Bosna » Ministerstvo školství Jižní Afriky » UNESCO CWR » Techpal, Polsko » The National Road Telemark, Norsko » Luzerner Kantonalbank, Švýcarsko » Yemen Ministry of Communication and Information Technology » policie Itálie » Italien Ministry of Education » Krajský úřad Libereckého kraje, Česká republika » Singapore Academy of Law » The Technical and Vocational Education and Training Authority (TVETA) in Kenya » Tertiary Education Trust Fund (TETFUND) in Nigeria » Ministerstvo školství Rumunska » UNDP - United Nations Development Programme » Ministerstvo školství Estonska » The Colombian National Service of Education (SENA) » The National Bank of Romania, Rumunsko » Městský úřad Nový Jičín, Česká republika » Městská část Prahy 10, Česká republika » Zdravotní pojišťovna FHI, Srbsko » University of Malaya » Polish Banking Society, Towarzystwo Edukacji Bankowej, Polsko » Swiss Post, Švýcarsko » Vietnam Ministry of Information and Communications (MIC) » » Ministerstvo školství Egyptu » Ministry of Digital Economy and Communication in Benin » Credit Lyonnais, Francie » United Nations Relief and Works Agency (UNRWA - Palestine) » Thailand Professional Qualification Institute (TPQI) » Malaysia Department of Skills Development (DSD) » Nizozemské královské námořnictvo, Nizozemí » World Bank » Xerox, Irsko » Ministerstvo školství Indonésie » Teliasonera (telekomunikace), Litva » United Nations HQ » Renault, Francie » International Women´s Club, Švýcarsko » Unibail (ATC), Francie » Pfizer Limited, Velká Británie » Národní kontrolní úřad, Česká republika » CitiBank, Česká republika » Ministry of Youth and ICT (MYICT) in Rwanda » USAID - United States Agency for International Development Aid » The Ministry of Higher Education and Scientific Research in Guinea » Uganda Communication Commission (UCC) » Siemens, Lucembursko » Romanian Ministry of Education » Ministerstvo vnitra, Česká republika » státní školy v Curychu, Švýcarsko » The National Road Administration, telemark, Norsko » La Palais des Festivals de Cannes, Francie » Cofiroute, Francie » DHL, Irsko » Barclays Asset Finance, Velká Británie » Serbian electrical industry, Srbsko » Heraeus Holding GmbH, Německo » Turkish Ministry of Education » Select Vedior Portugal, Portugalsko
  • Slide	(Programy a moduly ECDL - ENG)
  • Slide (Programy a moduly ECDL - CZ)
  • Slide
		(Základky)
  • Slide
		(Humanitní obory)
  • Slide
		(Technické školy)
  • Slide
		(Manager)
  • Slide
		(Obchodní školy)
  • Slide
		(Referent)
  • Slide
		(Gymnázia)
  • Slide
		(Technické obory)
Jaké digitální dovednosti potřebují zaměstnavateléProfily digitálních znalostí a dovednostíProč ECDL

European / International
Certification of Digital Literacy and Digital Skills

Mezinárodní vzdělávací a certifikační koncept digitálních znalostí a dovedností

Česká republika je první zemí světa, která umožní zájemcům o získání některého z řady mezinárodně uznávaných ECDL/ICDL certifikátů digitálních kompetencí využívat v průběhu vybraných certifikačních zkoušek nástroje podporované technologiemi umělé inteligence.

Nástroje typu Micosoft Copilot, OpenAI ChatGPT, DALL-E, DeepL, Canva AI Image Generator, Decktopus AI, AlphaCode a další se stanou nedílnou součástí portfolia nástrojů a aplikací běžně používaných pro návrh a zpracování textu, tabulek, prezentací, grafiky, programového kódu, ale i informací.

První certifikační zkoušky ECDL v sektoru školství, které budou vycházet z inovovaných sylabů, předpokládáme po letošních prázdninách (až se školy oklepou z maturit). Komerční certifikační střediska je budou moci nabízet už od května. Inovované verze mezinárodních sylabů jsou dostupné na této stránce.

Uznávání certifikátů digitálních kompetencí u školních maturit - prodloužení pokusného ověřování!

MŠMT 1. října 2020 vyhlásilo na dobu tří let tzv. „pokusné ověřování“ zaměřené na uznávání mezinárodních certifikátů digitálních kompetencí v rámci profilové části maturitní zkoušky. Pokusné ověřování bylo nyní prodlouženo o dva roky tj. do 30. září 2025. Díky rozhodnutí MŠMT se mohou do konce června přihlásit i další školy, které o využívání principu uznávání certifikátů u maturit projeví zájem. Oficiální informace MŠMT najdete zde. V rámci tohoto pokusného ověřování je možné (kromě jiných) uznávat všechny certifikáty, resp. certifikační zkoušky mezinárodního konceptu digitálních kompetencí ECDL / ICDL. V případě zájmu o bližší vysvětlení se na nás můžete obrátit.

Princip je velmi jednoduchý. Vedení školy může rozhodnout o tom, jaké mezinárodně platné certifikáty z oblasti digitálních technologií a do jaké míry uzná svým maturantům v rámci profilové části MZ. Přitom stačí, když své maturanty bude včas o této skutečnosti informovat a když stanoví hodnotící kritéria. V oblasti digitálních kompetencí je možné uznat část MZ nebo nahradit MZ jako celek s využítím i více různých typů certifikátů najednou.

Možnost škol uznat svým maturantům mezinárodní certifikáty digitálních kompetencí přispěje nejen ke zvýšení standardizace a zlepšení úrovně vzdělávání v oblasti digitálních technologií, ale také výrazně prospěje studentům, kteří se nad rámec svých běžných školních povinností iniciativně snaží prohloubit své znalosti v této oblasti.


Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2024 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.