ECDL - Center for Online Training and Certification in Czech Republic ( ECDL-CZ Homepage )
Logo ECDL - European Computer Driving Licence
» Renault, Francie » Volkswagen, Německo » L´Oreal France, Francie » Daimler AG, Německo » Xerox, Irsko » Siemens, Lucembursko » DHL, Irsko » armáda Itálie » Portugal Telecom (PT), Portugalsko » The National Road Telemark, Norsko » SPAR (řetězec supermatketů), Rakousko » Pfizer Limited, Velká Británie » Ministerstvo vnitra, ČR » Österreichs Bundesheer, Rakousko » policie Itálie » Nizozemské královské námořnictvo, Nizozemí » Islington Council, Velká Británie » CitiBank, ČR » BNP Factor, Francie » Ozbrojené síly Srbska » Murcia jako digitální město, Španělsko » státní školy v Curychu, Švýcarsko » Wiener Stadtwerke, Rakousko » INA Oil Company, Chorvatsko » The French Postal Service (La Poste), Francie » Heraeus Holding GmbH, Německo » Croation Electricity Company, Chorvatsko » Plzeňský Prazdroj, ČR » Croatian Railways, Chorvatsko » Zdravotní pojišťovna FHI, Srbsko » Teliasonera (telekomunikace), Litva » Degussa AG, Německo » The Financial Agency (FINA), Chorvatsko » IEF (INSTITUT EUROPEEN DE FORMATION), Francie » D.A.S. (pojišťovnictví), Německo » Talents Czech, ČR » Credit Lyonnais, Francie » Polish Banking Society, Towarzystwo Edukacji Bankowej, Polsko » Electricidade de Portugal, Portugalsko » České dráhy, a.s., ČR » Unibail (ATC), Francie » International Women´s Club, Švýcarsko » Cofiroute, Francie » Universal Knowledge Association, Polsko » CTT Portuguese (the National Postal company), Portugalsko » Accenture Services, ČR » Serbian electrical industry, Srbsko » Virgin Mobile Learning Zone, Velká Británie » SUDOP PRAHA a.s. (PLC), ČR » FORDIS, Le Groupement des Mousquetaires, Francie » Luzerner Kantonalbank, Švýcarsko » HSBC Bank PLC, Velká Británie » Česká televize, ČR » SPB Le Havre, Francie » Barclays Asset Finance, Velká Británie » Policie ČR, ČR » IDAIC, Francie » La Palais des Festivals de Cannes, Francie » Národní kontrolní úřad, ČR » ThyssenKrupp Nirost, Německo » Městský úřad Nový Jičín, ČR » The National Road Administration, telemark, Norsko » Techpal, Polsko » Městská část Prahy 10, ČR » Select Vedior (Recruitment company) Portugalsko » The National Bank of Romania, Rumunsko » Swiss Post, Švýcarsko » IBM United Kingdom Ltd., Velká Británie » Krajský úřad Libereckého kraje, ČR » Renault, Francie » Volkswagen, Německo » L´Oreal France, Francie » Daimler AG, Německo » Xerox, Irsko » Siemens, Lucembursko » DHL, Irsko » armáda Itálie » Portugal Telecom (PT), Portugalsko » The National Road Telemark, Norsko » SPAR (řetězec supermatketů), Rakousko » Pfizer Limited, Velká Británie » Ministerstvo vnitra, ČR » Österreichs Bundesheer, Rakousko » policie Itálie » Nizozemské královské námořnictvo, Nizozemí » Islington Council, Velká Británie » CitiBank, ČR » BNP Factor, Francie » Ozbrojené síly Srbska » Murcia jako digitální město, Španělsko » státní školy v Curychu, Švýcarsko » Wiener Stadtwerke, Rakousko » INA Oil Company, Chorvatsko » The French Postal Service (La Poste), Francie » Heraeus Holding GmbH, Německo » Croation Electricity Company, Chorvatsko » Plzeňský Prazdroj, ČR » Croatian Railways, Chorvatsko » Zdravotní pojišťovna FHI, Srbsko » Teliasonera (telekomunikace), Litva » Degussa AG, Německo » The Financial Agency (FINA), Chorvatsko » IEF (INSTITUT EUROPEEN DE FORMATION), Francie » D.A.S. (pojišťovnictví), Německo » Talents Czech, ČR » Credit Lyonnais, Francie » Polish Banking Society, Towarzystwo Edukacji Bankowej, Polsko » Electricidade de Portugal, Portugalsko » České dráhy, a.s., ČR » Unibail (ATC), Francie » International Women´s Club, Švýcarsko » Cofiroute, Francie » Universal Knowledge Association, Polsko » CTT Portuguese (the National Postal company), Portugalsko » Accenture Services, ČR » Serbian electrical industry, Srbsko » Virgin Mobile Learning Zone, Velká Británie » SUDOP PRAHA a.s. (PLC), ČR » FORDIS, Le Groupement des Mousquetaires, Francie » Luzerner Kantonalbank, Švýcarsko » HSBC Bank PLC, Velká Británie » Česká televize, ČR » SPB Le Havre, Francie » Barclays Asset Finance, Velká Británie » Policie ČR, ČR » IDAIC, Francie » La Palais des Festivals de Cannes, Francie » Národní kontrolní úřad, ČR » ThyssenKrupp Nirost, Německo » Městský úřad Nový Jičín, ČR » The National Road Administration, telemark, Norsko » Techpal, Polsko » Městská část Prahy 10, ČR » Select Vedior (Recruitment company) Portugalsko » The National Bank of Romania, Rumunsko » Swiss Post, Švýcarsko » IBM United Kingdom Ltd., Velká Británie » Krajský úřad Libereckého kraje, ČR
 • ECDL Profile pro gymnázia
 • Dovednosti pro digitální kvalifikaci
 • ECDL Profile pro zaměstnance - řemeslníka
 • ECDL Profile pro učitele jazyků a ostatních předmětů
 • Dovednosti pro digitální gramotnost
 • ECDL Profile pro technické školy
 • ECDL Profile pro zaměstnance - vedoucího
 • ECDL Profile pro učitele technických předmětů
 • ECDL Profile pro zaměstnance - úředníka
 • ECDL Profile pro odborné školy
 • ECDL Profile pro zaměstnance - technika
 • ECDL Profile pro učitele ICT předmětů
 • ECDL Profile pro zaměstnance - prodejce
 • Memorandum o spolupráci v oblasti zvyšování digitální gramotnosti na trhu práce.
Jaké digitální dovednosti potřebují zaměstnavateléProfily digitálních znalostí a dovednostíSrovnání kompetencí DIGCOMP s ECDL sylaby

ECDL – Mezinárodní standard pro digitální znalosti a dovednosti

ECDL - European Computer Driving Licence je celosvětově rozšířený vzdělávací koncept v oblasti počítačové (digitální) gramotnosti a digitálních znalostí a dovedností, který vznikl za podpory Evropské komise v polovině 90. let minulého století

Koncept ECDL definuje mezinárodní standardy, resp. minimální výukový obsah, v podobě tzv. ECDL Sylabů. Tyto Sylaby pokrývají celou škálu oblastí, ve kterých jsou digitální, resp. informační a komunikační technologie (ICT) využívány. Sylaby jsou průběžně a na mezinárodní úrovni aktualizovány.

Koncept ECDL zároveň určuje metodu, jakou jsou digitální znalosti a dovednosti objektivně a nezávisle ověřovány. Tato metoda je založena na praktických zkouškách prováděných s využitím běžné výpočetní techniky a v reálném programovém prostředí.

Ověřování digitálních znalostí a dovedností dle konceptu ECDL je mezinárodně uznávané, celosvětově procesně standardizované, objektivní a nezávislé na výpočetní technice a programovém prostředí, na kterém jsou zkoušky prováděny. V celém světě využívá jednotné a pravidelně aktualizované databáze testovacích úloh. Ověřování počítačové (digitální) gramotnosti dle konceptu ECDL mohou provádět pouze akreditovaná testovací střediska a za tímto účelem odborně připravení testeři akreditovaní dle mezinárodních pravidel. Úspěšní absolventi zkoušek ECDL mohou získat některý z ECDL Certifikátů, které mají mezinárodní platnost.

ČSKI srdečně zve zástupce škol, vzdělávacích organizací a odborné veřejnosti na informační seminář ECDL s tématem Nové pojetí a nové možnosti mezinárodního vzdělávacího a certifikačního konceptu, aneb ECDL v souvislostech

Můžete si vybrat jeden z následujících termínů:

• úterý 18. dubna (od 13:00 do 15:30 hodin)

• úterý 25. dubna (od 10:00 do 12:30 hodin)

• středa 26. dubna (od 12:00 do 15:00 hodin)

V rámci termínu 26. dubna bude zástupci ECDL Foundation ve světové premiéře oficiálně představen modul M15 - Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu (v angličtině).

Semináře proběhnou v budově "The Blox", 8. patro, Evropská 2758/11, Praha 6 – Dejvice. Podrobnější program semináře naleznete zde. Účast na semináři je bezplatná. Rezervujte si včas místo na konkrétní termín e-mailem na adrese akreditace@ecdl.cz

Nové moduly pro program ECDL Core

Stávající nabídka modulů programu ECDL Core bude v průběhu druhé poloviny roku 2016 a první poloviny roku 2017 doplněna o zcela nové atraktivní moduly - M15 … Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu (Managing Online Information), M16 … Využívání informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání (ICT in Education), M17 … Základy informatického myšlení a programování (Computing) a M18 … Využívání digitálních technologií v marketingu (Digital Marketing).

Bližší informace o zaměření modulů na stránce s ECDL Sylaby.

Zkratka a logo ECDL jsou chráněné známky ECDL Foundation © 1999-2017 ČSKI. Všechna práva vyhrazena
ref