ECDL - Center for Online Training and Certification in Czech Republic ( ECDL-CZ Homepage )
Logo ECDL - European Computer Driving Licence
New ECDL
 • ECDL Profile pro zaměstnance - řemeslníka
 • ECDL Profile pro zaměstnance - prodejce
 • ECDL Profile pro zaměstnance - vedoucího
 • ECDL Profile pro zaměstnance - technikao
 • ECDL Profile pro zaměstnance - úředníka
 • ECDL Profile pro učitele jazyků a ostatních předmětů
 • ECDL Profile pro učitele technických předmětů
 • ECDL Profile pro učitele ICT předmětů
 • ECDL Profile pro technické školy
 • ECDL Profile pro odborné školy
 • ECDL Profile pro gymnázia
 • Dovednosti pro digitální gramotnost
 • Dovednosti pro digitální kvalifikaci
 • 22. září 2014 bylo mezi Úřadem práce České republiky - generálním ředitelstvím, zastoupeným generální ředitelkou Ing. Marií Bílkovou a Českou společností pro kybernetiku a informatiku, zastoupenou prezidentkou ČSKI prof. Olgou Štěpánkovou, podepsáno Memorandum o spolupráci v oblasti zvyšování digitální gramotnosti nezaměstnaných a sociálně vyčleněných osob na trhu práce.
Jaké digitální dovednosti potřebují zaměstnavateléProfily digitálních znalostí a dovednostíSrovnání kompetencí DIGCOMP s ECDL sylaby

ECDL – Mezinárodní standard pro digitální znalosti a dovednosti

Dovednosti a znalosti

ECDL - European Computer Driving Licence je celosvětově rozšířený vzdělávací koncept v oblasti počítačové (digitální) gramotnosti a digitálních znalostí a dovedností, který vznikl za podpory Evropské komise v polovině 90. let minulého století

Koncept ECDL definuje mezinárodní standardy, resp. minimální výukový obsah, v podobě tzv. ECDL Sylabů. Tyto Sylaby pokrývají celou škálu oblastí, ve kterých jsou digitální, resp. informační a komunikační technologie (ICT) využívány. Sylaby jsou průběžně a na mezinárodní úrovni aktualizovány.

Koncept ECDL zároveň určuje metodu, jakou jsou digitální znalosti a dovednosti objektivně a nezávisle ověřovány. Tato metoda je založena na praktických zkouškách prováděných s využitím běžné výpočetní techniky a v reálném programovém prostředí.

Ověřování digitálních znalostí a dovedností dle konceptu ECDL je mezinárodně uznávané, celosvětově procesně standardizované, objektivní a nezávislé na výpočetní technice a programovém prostředí, na kterém jsou zkoušky prováděny. V celém světě využívá jednotné a pravidelně aktualizované databáze testovacích úloh. Ověřování počítačové (digitální) gramotnosti dle konceptu ECDL mohou provádět pouze akreditovaná testovací střediska a za tímto účelem odborně připravení testeři akreditovaní dle mezinárodních pravidel. Úspěšní absolventi zkoušek ECDL mohou získat některý z ECDL Certifikátů, které mají mezinárodní platnost.

Kancelář ECDL-CZ uvolnila zcela nový národní program Digitální fotografie. Sylaby pro všechny tři moduly, ze kterých je program složen, vznikaly ve spolupráci ze společností ZONER software, a. s.

Testovací střediska a/nebo testeři si mohou snadno rozšířit akreditaci o tuto velmi atraktivní oblast využití ICT a nabízet veřejnosti, žákům a studentům, zaměstnancům i uchazečům o zaměstnání nejen další druh ECDL zkoušek, ale i související přípravné kurzy."

Víte, že téměř 130 tisíc pracovních míst v ČR vyžaduje dovednosti v oblasti digitální fotografie?

ECDL Česká republika se opět připojuje k celoevropské informační kampani e-Skills for Jobs. Kampaň podporuje navázání dialogu mezi zástupci státní a veřejné správy, zaměstnavateli a zástupci Evropské unie a vytváření takových opatření, která povedou ke zvýšení počtu digitálně kvalifikovaných občanů a zaměstnanců.

Jednou z prvních aktitivit kampaně e-Skills for Jobs bylo vydání Deklarace z Rigy pro e-skills (Riga Declaration on eSkills for Jobs).
V České republice bude kampaň e-Skills for Jobs probíhat zejména online, a to formou webinářů, online MOOC kurzů a jednoduchým IT Fitness testem. Další informace o kampani jsou přidávány na facebook a twitter kampaně.

Čestné členství v řídícím výboru kampaně v České republice přijal Ing. Jiří Chábera, manažer mezinárodního konceptu počítačové gramotnosti ECDL pro ČR.

Zkratka a logo ECDL jsou chráněné známky ECDL Foundation © 1999-2015 ČSKI. Všechna práva vyhrazena