ECDL - Center for Online Training and Certification in Czech Republic ( ECDL-CZ Homepage )
Logo ECDL - European Computer Driving Licence
New ECDL
 • ECDL Profile pro zaměstnance - řemeslníka
 • ECDL Profile pro zaměstnance - prodejce
 • ECDL Profile pro zaměstnance - vedoucího
 • ECDL Profile pro zaměstnance - technikao
 • ECDL Profile pro zaměstnance - úředníka
 • ECDL Profile pro učitele jazyků a ostatních předmětů
 • ECDL Profile pro učitele technických předmětů
 • ECDL Profile pro učitele ICT předmětů
 • ECDL Profile pro technické školy
 • ECDL Profile pro odborné školy
 • ECDL Profile pro gymnázia
 • Dovednosti pro digitální gramotnost
 • Dovednosti pro digitální kvalifikaci
 • 22. září 2014 bylo mezi Úřadem práce České republiky - generálním ředitelstvím, zastoupeným generální ředitelkou Ing. Marií Bílkovou a Českou společností pro kybernetiku a informatiku, zastoupenou prezidentkou ČSKI prof. Olgou Štěpánkovou, podepsáno Memorandum o spolupráci v oblasti zvyšování digitální gramotnosti nezaměstnaných a sociálně vyčleněných osob na trhu práce.
Jaké digitální dovednosti potřebují zaměstnavateléProfily digitálních znalostí a dovednostíSrovnání kompetencí DIGCOMP s ECDL sylaby

ECDL – Mezinárodní standard pro digitální znalosti a dovednosti

Dovednosti a znalosti

ECDL - European Computer Driving Licence je celosvětově rozšířený vzdělávací koncept v oblasti počítačové (digitální) gramotnosti a digitálních znalostí a dovedností, který vznikl za podpory Evropské komise v polovině 90. let minulého století

Koncept ECDL definuje mezinárodní standardy, resp. minimální výukový obsah, v podobě tzv. ECDL Sylabů. Tyto Sylaby pokrývají celou škálu oblastí, ve kterých jsou digitální, resp. informační a komunikační technologie (ICT) využívány. Sylaby jsou průběžně a na mezinárodní úrovni aktualizovány.

Koncept ECDL zároveň určuje metodu, jakou jsou digitální znalosti a dovednosti objektivně a nezávisle ověřovány. Tato metoda je založena na praktických zkouškách prováděných s využitím běžné výpočetní techniky a v reálném programovém prostředí.

Ověřování digitálních znalostí a dovedností dle konceptu ECDL je mezinárodně uznávané, celosvětově procesně standardizované, objektivní a nezávislé na výpočetní technice a programovém prostředí, na kterém jsou zkoušky prováděny. V celém světě využívá jednotné a pravidelně aktualizované databáze testovacích úloh. Ověřování počítačové (digitální) gramotnosti dle konceptu ECDL mohou provádět pouze akreditovaná testovací střediska a za tímto účelem odborně připravení testeři akreditovaní dle mezinárodních pravidel. Úspěšní absolventi zkoušek ECDL mohou získat některý z ECDL Certifikátů, které mají mezinárodní platnost.

Maturita z informatiky podle konceptu ECDL

Žáci Gymnázia Postupická v Praze skládali v letošním roce profilovou části maturitní zkoušky z informatiky, která vycházela z mezinárodního konceptu digitální gramotnosti ECDL. Maturitní sylabus a praktické testové úlohy připravili odborníci z pracovní skupiny ECDL Česká republika ve spolupráci s pedagogy Gymnázia Postupická.

Tisková zpráva k maturitě z informatiky dle konceptu ECDL je ke stažení zde.

Členové ČSKI (ECDL-CZ) se podíleli na přípravě strategického dokumentu Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020, který byl dne 1. 7. 2015 schválen vládou ČR.

Bude-li strategie naplňována, poskytne v nadcházejících letech dostatek příležitostí pro rozvoj (nejen) přenositelných digitálních dovedností, a to v mnoha podobách i oblastech.

Pro podporu rozvoje přenositelných digitálních dovedností je připraven také rozpočet v řádu několika miliard Kč, a to pro zajištění nejrůznějších forem vzdělávání a osvěty pro rozličné cílové skupiny.

Plný text strategie je ke stažení zde

Zkratka a logo ECDL jsou chráněné známky ECDL Foundation © 1999-2015 ČSKI. Všechna práva vyhrazena