ECDL - Center for Online Training and Certification in Czech Republic ( ECDL-CZ Homepage )
Logo ECDL - European Computer Driving Licence
 • ECDL Profile pro zaměstnance - řemeslníka
 • ECDL Profile pro zaměstnance - prodejce
 • ECDL Profile pro zaměstnance - vedoucího
 • ECDL Profile pro zaměstnance - technikao
 • ECDL Profile pro zaměstnance - úředníka
 • ECDL Profile pro učitele jazyků a ostatních předmětů
 • ECDL Profile pro učitele technických předmětů
 • ECDL Profile pro učitele ICT předmětů
 • ECDL Profile pro technické školy
 • ECDL Profile pro odborné školy
 • ECDL Profile pro gymnázia
 • Dovednosti pro digitální gramotnost
 • Dovednosti pro digitální kvalifikaci
 • Memorandum o spolupráci v oblasti zvyšování digitální gramotnosti na trhu práce.
Jaké digitální dovednosti potřebují zaměstnavateléProfily digitálních znalostí a dovednostíSrovnání kompetencí DIGCOMP s ECDL sylaby

ECDL – Mezinárodní standard pro digitální znalosti a dovednosti

ECDL - European Computer Driving Licence je celosvětově rozšířený vzdělávací koncept v oblasti počítačové (digitální) gramotnosti a digitálních znalostí a dovedností, který vznikl za podpory Evropské komise v polovině 90. let minulého století

Koncept ECDL definuje mezinárodní standardy, resp. minimální výukový obsah, v podobě tzv. ECDL Sylabů. Tyto Sylaby pokrývají celou škálu oblastí, ve kterých jsou digitální, resp. informační a komunikační technologie (ICT) využívány. Sylaby jsou průběžně a na mezinárodní úrovni aktualizovány.

Koncept ECDL zároveň určuje metodu, jakou jsou digitální znalosti a dovednosti objektivně a nezávisle ověřovány. Tato metoda je založena na praktických zkouškách prováděných s využitím běžné výpočetní techniky a v reálném programovém prostředí.

Ověřování digitálních znalostí a dovedností dle konceptu ECDL je mezinárodně uznávané, celosvětově procesně standardizované, objektivní a nezávislé na výpočetní technice a programovém prostředí, na kterém jsou zkoušky prováděny. V celém světě využívá jednotné a pravidelně aktualizované databáze testovacích úloh. Ověřování počítačové (digitální) gramotnosti dle konceptu ECDL mohou provádět pouze akreditovaná testovací střediska a za tímto účelem odborně připravení testeři akreditovaní dle mezinárodních pravidel. Úspěšní absolventi zkoušek ECDL mohou získat některý z ECDL Certifikátů, které mají mezinárodní platnost.

Soutěž o hodnotné ceny na podporu digitální gramotnosti žáků

Pracovní skupina ECDL-CZ připravila pro školy, pedagogy a jejich žáky motivační soutěž na podporu digitální gramotnosti žáků. Ceny do soutěže o nejvšestrannějšího žáka a nejaktivnější školu a její pedagogy věnovala ČSKI spolu se společností CertiCon a.s., která dlouhodobě podporuje a sponzoruje rozvoj digitální gramotnosti obyvatel ČR. Soutěž proběhne v období od 1.2. do 30.4.2016 a výsledky budou zveřejněny v prvním květnovém týdnu. Pro podrobnější informace kontaktujte kancelář ECDL.

e-Citizen: nový program pro digitální začleňování

Kancelář ECDL-CZ zpřístupnila vzdělávacím organizacím další ze vzdělávacích programů mezinárodního konceptu ECDL s názvem e-Citizen. Jde o snadno zvládnutelný program určený především osobám, které mají minimální znalosti počítačů a Internetu a omezený přístup k informačním technologiím.

Na rozdíl od programu ECDL Core, ve kterém je vzdělávání systematické a postupné, začíná program e-Citizen hned od počátku s řešením každodenních problémů a běžných životních situací (zprávy a informace, komunikace se státní správou, nakupování na internetu, cestování, vzdělávání, vyhledávání zaměstnání, zdraví, sociální sítě). Program e-Citizen má předepsaný rozsah a způsob vzdělávání a je zakončen jednoduchou mezinárodně uznávanou zkouškou. Sylabus programu e-Citizen je ke stažení v sekci Sylaby a moduly oficiálních stránek konceptu ECDL v ČR.

Zkratka a logo ECDL jsou chráněné známky ECDL Foundation © 1999-2016 ČSKI. Všechna práva vyhrazena