ECDL - Center for Online Training and Certification in Czech Republic ( ECDL-CZ Homepage )
Logo ECDL - European Computer Driving Licence
» Österreichs Bundesheer, Rakousko » policie Itálie » armáda Itálie » Nizozemské královské námořnictvo, Nizozemí »The National Road Telemark, Norsko » Ministerstvo školství Rakouska » Zdravotní pojišťovna FHI, Srbsko » Ozbrojené síly Srbska » Murcia jako digitální město, Španělsko » státní školy v Curychu, Švýcarsko » Islington Council, Velká Británie » Wiener Stadtwerke, Rakousko » SPAR (řetězec supermatketů), Rakousko » INA Oil Company, Chorvatsko » Croation Electricity Company, Chorvatsko » Croatian Railways, Chorvatsko » The Financial Agency (FINA), Chorvatsko » Ministerstvo školství Bosny a Hercegoviny » Plzeňský Prazdroj, Česká republika » Talents Czech, Česká republika » CitiBank, Česká republika » České dráhy, a.s., Česká republika » Accenture Services, Česká republika » SUDOP PRAHA a.s. (PLC), Česká republika » The French Postal Service (La Poste), Francie » Ministerstvo školství Chile » FORDIS, Le Groupement des Mousquetaires, Francie » IEF (INSTITUT EUROPEEN DE FORMATION), Francie » BNP Factor, Francie » SPB Le Havre, Francie » Unibail (ATC), Francie » Ministerstvo školství Kolumbie » Credit Lyonnais, Francie » Cofiroute, Francie » IDAIC, Francie » Ministerstvo školství Singapuru » Renault, Francie » La Palais des Festivals de Cannes, Francie » L´Oreal France, Francie » Volkswagen, Německo » D.A.S. (pojišťovnictví), Německo » Ministerstvo školství Chorvatska » Daimler AG, Německo » ThyssenKrupp Nirost, Německo » Degussa AG, Německo » Heraeus Holding GmbH, Německo » DHL, Irsko » Xerox, Irsko » Teliasonera (telekomunikace), Litva » Siemens, Lucembursko » Ministerstvo školství Kypru » The National Road Administration, telemark, Norsko » Techpal, Polsko » Polish Banking Society, Towarzystwo Edukacji Bankowej, Polsko » Ministerstvo školství Rumunska » Universal Knowledge Association, Polsko » CTT Portuguese (the National Postal company), Portugalsko » Portugal Telecom (PT), Portugalsko » Select Vedior (Recruitment company)Portugalsko » Electricidade de Portugal, Portugalsko » Ministerstvo školství Egyptu » The National Bank of Romania, Rumunsko » Serbian electrical industry, Srbsko » International Women´s Club, Švýcarsko » Swiss Post, Švýcarsko » Ministerstvo školství Estonska » Luzerner Kantonalbank, Švýcarsko » HSBC Bank PLC, Velká Británie » IBM United Kingdom Ltd., Velká Británie » Pfizer Limited, Velká Británie » Virgin Mobile Learning Zone, Velká Británie » Barclays Asset Finance, Velká Británie » Krajský úřad Libereckého kraje, Česká republika » Ministerstvo školství Německa » Česká televize, Česká republika » Městský úřad Nový Jičín, Česká republika » Městská část Prahy 10, Česká republika » Policie ČR, Česká republika » Ministerstvo vnitra, Česká republika » Ministerstvo školství Maďarska » Národní kontrolní úřad, Česká republika » Bosna Sunce Osiguranje, Bosna » Call Centre Network China, Čína » Del Monte Pacific Inc./Del Monte Foundation, Filipíny » Ministerstvo školství Malty » First National Bank of South Africa, Jižní Afrika » National Library of New Zealand, Nový Zéland » Select Vedior Portugal, Portugalsko » Ministerstvo školství Jižní Afriky » Telekom Serbia, Srbsko » Toyota Tsusho Africa, Afrika » Ministerstvo školství Indonésie » UNAIDS - United Nations Joint Programme on HIV/AIDS » UNDP - United Nations Development Programme » UNESCO CWR » UNHCR - United Nations High Commissioner for Refugees » United Nations HQ » United Nations Relief and Works Agency (UNRWA - Palestine) » USAID - United States Agency for International Development Aid » Camara » World Health Organization (WHO Congo) » World Bank » Ministerstvo školství Litvy » Österreichs Bundesheer, Rakousko » policie Itálie » armáda Itálie » Nizozemské královské námořnictvo, Nizozemí »The National Road Telemark, Norsko » Ministerstvo školství Rakouska » Zdravotní pojišťovna FHI, Srbsko » Ozbrojené síly Srbska » Murcia jako digitální město, Španělsko » státní školy v Curychu, Švýcarsko » Islington Council, Velká Británie » Wiener Stadtwerke, Rakousko » SPAR (řetězec supermatketů), Rakousko » INA Oil Company, Chorvatsko » Croation Electricity Company, Chorvatsko » Croatian Railways, Chorvatsko » The Financial Agency (FINA), Chorvatsko » Ministerstvo školství Bosny a Hercegoviny » Plzeňský Prazdroj, Česká republika » Talents Czech, Česká republika » CitiBank, Česká republika » České dráhy, a.s., Česká republika » Accenture Services, Česká republika » SUDOP PRAHA a.s. (PLC), Česká republika » The French Postal Service (La Poste), Francie » Ministerstvo školství Chile » FORDIS, Le Groupement des Mousquetaires, Francie » IEF (INSTITUT EUROPEEN DE FORMATION), Francie » BNP Factor, Francie » SPB Le Havre, Francie » Unibail (ATC), Francie » Ministerstvo školství Kolumbie » Credit Lyonnais, Francie » Cofiroute, Francie » IDAIC, Francie » Ministerstvo školství Singapuru » Renault, Francie » La Palais des Festivals de Cannes, Francie » L´Oreal France, Francie » Volkswagen, Německo » D.A.S. (pojišťovnictví), Německo » Ministerstvo školství Chorvatska » Daimler AG, Německo » ThyssenKrupp Nirost, Německo » Degussa AG, Německo » Heraeus Holding GmbH, Německo » DHL, Irsko » Xerox, Irsko » Teliasonera (telekomunikace), Litva » Siemens, Lucembursko » Ministerstvo školství Kypru » The National Road Administration, telemark, Norsko » Techpal, Polsko » Polish Banking Society, Towarzystwo Edukacji Bankowej, Polsko » Ministerstvo školství Rumunska » Universal Knowledge Association, Polsko » CTT Portuguese (the National Postal company), Portugalsko » Portugal Telecom (PT), Portugalsko » Select Vedior (Recruitment company)Portugalsko » Electricidade de Portugal, Portugalsko » Ministerstvo školství Egyptu » The National Bank of Romania, Rumunsko » Serbian electrical industry, Srbsko » International Women´s Club, Švýcarsko » Swiss Post, Švýcarsko » Ministerstvo školství Estonska » Luzerner Kantonalbank, Švýcarsko » HSBC Bank PLC, Velká Británie » IBM United Kingdom Ltd., Velká Británie » Pfizer Limited, Velká Británie » Virgin Mobile Learning Zone, Velká Británie » Barclays Asset Finance, Velká Británie » Krajský úřad Libereckého kraje, Česká republika » Ministerstvo školství Německa » Česká televize, Česká republika » Městský úřad Nový Jičín, Česká republika » Městská část Prahy 10, Česká republika » Policie ČR, Česká republika » Ministerstvo vnitra, Česká republika » Ministerstvo školství Maďarska » Národní kontrolní úřad, Česká republika » Bosna Sunce Osiguranje, Bosna » Call Centre Network China, Čína » Del Monte Pacific Inc./Del Monte Foundation, Filipíny » Ministerstvo školství Malty » First National Bank of South Africa, Jižní Afrika » National Library of New Zealand, Nový Zéland » Select Vedior Portugal, Portugalsko » Ministerstvo školství Jižní Afriky » Telekom Serbia, Srbsko » Toyota Tsusho Africa, Afrika » Ministerstvo školství Indonésie » UNAIDS - United Nations Joint Programme on HIV/AIDS » UNDP - United Nations Development Programme » UNESCO CWR » UNHCR - United Nations High Commissioner for Refugees » United Nations HQ » United Nations Relief and Works Agency (UNRWA - Palestine) » USAID - United States Agency for International Development Aid » Camara » World Health Organization (WHO Congo) » World Bank » Ministerstvo školství Litvy
  • Programy a moduly ECDL
  • Slide
							(Základky)
  • Slide
							(Humanitní obory)
  • Slide
							(Technické školy)
  • Slide
							(Manager)
  • Slide
							(Obchodní školy)
  • Slide
							(Referent)
  • Slide
							(Gymnázia)
  • Slide
							(Technické obory)
Jaké digitální dovednosti potřebují zaměstnavateléProfily digitálních znalostí a dovednostíProč ECDL

ECDL / ICDL … European / International Certification of Digital Literacy

Koncept ECDL (ICDL) získal světový punc kvality!

Americká společnost ISTE (International Society for Technology in Education) udělila konceptu ECDL (ICDL) prestižní ocenění „Seal of Alignment for Readiness, Student Standards 2017 - 2019”.

Skutečnost, že současný program ECDL (ICDL) pokrývá všechny oblasti ISTE standardů a rovněž vzdělávacího rámce DigComp je zárukou, že mezinárodní vzdělávací a certifikační program ECDL (ICDL) nabízí zcela komplexní řešení pedagogům a vzdělávacím organizacím, které hledají pro své žáky a studenty nejen skutečně standardizovaný vzdělávací systém, ale také mezinárodně ověřenou certifikaci digitálních znalostí a dovedností. Více informací zde.

Uznávání ICT certifikátů u školních maturit!

Česká společnost pro kybernetiku a informatiku, za podpory Svazu průmyslu a dopravy České republiky, společnosti Cisco Systems s.r.o. a společnosti MICROSOFT s.r.o., úspěšně dokončila jednání s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na téma možného uznávání ICT certifikátů v rámci profilové části maturitní zkoušky.

Po pečlivém hledání vhodného řešení došel Odbor středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT k závěru, že je možné navrhovaný princip uznávání ICT certifikátů aplikovat na zkoušky profilové části maturitní zkoušky konané formou praktické zkoušky podle § 79 odst. 4 písm. d) školského zákona, a to napříč zaměřením škol a oborů poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou. K využití této možnosti, při dodržení dohodnutých pravidel, plně dostačují současné pravomoci ředitelů/ředitelek středních škol.

Jde tedy o právo, nikoli o povinnost ředitele/ředitelky školy rozhodnout, zda a v jakém rozsahu škola uzná svým maturantům praktickou zkoušku profilové části maturitní zkoušky za úspěšně vykonanou na základě doložení odpovídajícího mezinárodně platného ICT certifikátu (nebo certifikátů).

Jak vyplývá ze studie CEDEFOP, zadané a publikované Evropskou komisí v roce 2012, mezi nejrozšířenější, nejkomplexnější a nejuznávanější certifikační systémy v oblasti ICT v Evropě, ale i ve světě patří nezávislý a neziskový koncept ECDL/ICDL (International Certification of Digital Literacy), systém certifikací společnosti MICROSOFT a systém certifikací společnosti CISCO.

Každý z uvedených vzdělávacích a certifikačních systémů poskytuje možnost získat celou škálu mezinárodně platných ICT certifikátů, které různou měrou pokrývají celé spektrum digitálních dovedností, od přenositelných digitálních dovedností (například ECDL), přes specifické, až po profesní (například MICROSOFT, CISCO). Z principu uznávání ICT certifikátů nejsou vyloučeny ani další mezinárodně platné a široce využívané profesní certifikační systémy, např. AutoDesk.

Možnost škol uznat svým maturantům mezinárodní ICT certifikáty přispěje nejen ke zvýšení standardizace a zlepšení úrovně vzdělávání v oblasti ICT, ale také výrazně prospěje žákům a studentům, kteří se nad rámec svých běžných školních povinností iniciativně snaží prohloubit své znalosti v oblasti ICT.

Princip uznávání ICT certifikátů je navíc plně slučitelný se stávajícími, ale i budoucími RVP, a je využitelný nezávisle na zaměření školy nebo oboru, což potěší zejména ty školy, které již některé ICT certifikace při své výuce využívají a s napětím očekávají nástup dlouho připravovaných nových RVP.

Úplný text dohodnutých podmínek je ke stažení v přiloženém dokumentu.

Zkratka a logo ECDL jsou chráněné známky ECDL Foundation © 1999-2018 ČSKI. Všechna práva vyhrazena