Logo ECDL - European Computer Driving Licence
Logo ECDL Core

Programy ECDL

Mezinárodní koncept ECDL (ICDL) zahrnuje celou škálu vzdělávacích a certifikačních programů, které jsou zaměřeny na různé cílové skupiny, různé tematické oblasti nebo mají různý stupeň obtížnosti.

Většina programů vzniká centrálně na půdě ECDL Foundation, autorem některých programů jsou národní informatické společnosti zemí z celého světa. Všechny programy jsou licencovány, centrálně řízeny a realizovány podle jednotných pravidel.

Základní program ECDL

Základní program ECDL (Core) vznikl v rámci evropského projektu a v ČR je dostupný od roku 1999. Zabývá se běžnými uživatelskými (přenositelnými) digitálními znalostmi a dovednostmi, které lze uplatnit prakticky kdekoli v osobním nebo pracovním životě.

Tento program je určen pro vzdělávání široké veřejnosti a může vést k získání mezinárodně uznávaného certifikátu ECDL Start, certifikátu ECDL nebo certifikátu ECDL Profile. Do programu aktuálně patří „světle a tmavě modré” moduly M2 až M18.

Pokročilý program ECDL Advanced

Logo ECDL Advanced Pokročilý program ECDL Advanced vznikl na základě poptávky zemí, jimž pro svou jednoduchost nestačil základní program ECDL. V ČR je dostupný od roku 2010. Pokročilý program ECDL pokrývá profesionální uživatelské počítačové znalosti a dovednosti v oblasti kancelářských aplikací, tj. v oblasti práce s textem, kalkulačními tabulkami, databázemi a prezentacemi.

Program je určen především zkušeným uživatelům výpočetní techniky a může vést k získání mezinárodně uznávaného certifikátu ECDL Advanced, certifikátu ECDL Expert nebo certifikátu ECDL Profile. Do programu patří „oranžové” moduly AM3 až AM6.

Program Digitální fotografie

Logo Endorsed Program Digitální fotografie patří mezi tzv. ECDL Endorsed programy, které vznikají z iniciativy jedné konkrétní země, nikoli centrálně. Tento program byl vyvinut v roce 2014. Pokrývá uživatelské digitální znalosti a dovednosti, se kterými se lze setkat v oblasti digitální fotografie. Zahrnuje jak běžné úpravy a vylepšování digitálních fotografií, tak správu, archivaci, sdílení a prezentaci digitálních fotografií.

Program Digitální fotografie je určen především digitálně gramotným osobám se zaměřením na práci s digitální fotografií a může vést k získání mezinárodně uznávaného certifikátu Digitální fotografie nebo certifikátu ECDL Profile. Do programu patří moduly DF1 až DF3 v barvě „bordó”.

Program pro digitální začleňování e-Citizen

Logo e-Citizen Program e-Citizen je netradičně postavený vzdělávací a motivační program zaměřený na tzv. digitální začleňování. Program byl vyvinut v roce 2006 nadací ECDL Foundation ve spolupráci s Irskou informatickou společností a asociací Age Action Ireland. Zabývá se řešením běžných životních situací občanů s využitím digitálních technologií.

e-Citizen je snadno zvládnutelný vzdělávací program určený pro osoby s minimálními nebo velmi omezenými znalostmi počítačů a internetu. Cílovou skupinou jsou nejen občané bez zaměstnání, starší občané a osoby zdravotně postižené, ale především občané sociálně (digitálně) vyloučení nebo tímto vyloučením ohrožené. Kromě zvýšené motivace pro používání digitálních technologií mohou úspěšní absolventi jednoduché a asistované závěrečné zkoušky získat mezinárodně uznávaný certifikát e-Citizen nebo certifikát ECDL Profile.

Komplexní informace o programu e-Citizen ke stažení: Program e-Citizen (komplexní informace).pdf.

Zkratka a logo ECDL jsou chráněné známky ECDL Foundation © 1999-2019 ČSKI. Všechna práva vyhrazena