Logo ECDL - European Computer Driving Licence

Akreditovaná testovací místnost CZU0455

Provozovatel: Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace
Počet testovacích míst: 16
Místnost: CZU0455
Zvláštní možnosti:

Místnost je uzpůsobena pro osoby tělesně postižené.
Na rozsah uzpůsobení se informujte u provozovatele místnosti.

Modul M2 - Základy práce s počítačem a správa souborů
Windows 7 CZ, Windows Explorer CZ
Modul M3 - Zpracování textu
Word 2010 CZ
Word 2016 CZ
Modul M4 - Práce s tabulkami
Excel 2010 CZ
Excel 2016 CZ
Modul M5 - Použití databází
Access 2010 CZ
Access 2016 CZ
Modul M6 - Prezentace
PowerPoint 2010 CZ
PowerPoint 2016 CZ
Modul M7 - Základy práce s internetem a komunikace
Outlook 2010 CZ, Google Chrome CZ
Outlook 2016 CZ, Google Chrome CZ
Modul M9 - Úpravy digitálních obrázků
Gimp 2.x CZ, Google Chrome CZ
Modul M10 - Tvorba webových stránek
PSPad 4.x CZ, Google Chrome CZ
Modul M12 - Bezpečné používání informačních technologií
PC, Wi-Fi AP, AVG Antivirus Protection (a obdobný) CZ, Google Chrome CZ, Word 2010 CZ, Outlook 2010 CZ, 7-Zip CZ
PC, Wi-Fi AP, AVG Antivirus Protection (a obdobný) CZ, Google Chrome CZ, Word 2016 CZ, Outlook 2016 CZ, 7-Zip CZ
Modul M14 - Spolupráce a výměna informací na internetu
Google Drive CZ, Google Calendar CZ, Google Chrome CZ
Modul M15 - Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu
Webový prohlížeč (libovolný)
Modul M16 - Základy informatického myšlení a programování
Visual Studio 2017
Modul AM3 - Pokročilé zpracování textu
Word 2010 CZ
Word 2016 CZ
Modul AM4 - Pokročilá práce s tabulkami
Excel 2010 CZ, Word 2010 CZ
Excel 2016 CZ, Word 2016 CZ
Modul AM5 - Pokročilé použití databází
Access 2010 CZ
Access 2016 CZ
Modul AM6 - Pokročilé prezentace
PowerPoint 2010 CZ
PowerPoint 2016 CZ
Zkratka a logo ECDL jsou chráněné známky ECDL Foundation © 1999-2018 ČSKI. Všechna práva vyhrazena