Logo ECDL - European Computer Driving Licence

Akreditovaná testovací místnost CZU0434

Provozovatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Počet testovacích míst: 30
Místnost: CZU0434
Zvláštní možnosti:

Místnost je uzpůsobena pro osoby tělesně postižené.
Na rozsah uzpůsobení se informujte u provozovatele místnosti.

Modul M2 - Základy práce s počítačem a správa souborů
Windows 7 CZ, Windows Explorer CZ
Modul M3 - Zpracování textu
Word 2013 CZ
Modul M4 - Práce s tabulkami
Excel 2013 CZ
Modul M5 - Použití databází
Access 2013 CZ
Modul M6 - Prezentace
PowerPoint 2013 CZ
Modul M7 - Základy práce s internetem a komunikace
Outlook 2013 CZ, Internet Explorer CZ
Modul M12 - Bezpečné používání informačních technologií
Security Essentials CZ, Internet Explorer CZ, Word 2013 CZ, 7-Zip CZ
Modul AM3 - Pokročilé zpracování textu
Word 2013 CZ
Modul AM4 - Pokročilá práce s tabulkami
Excel 2013 CZ, Word 2013 CZ
Modul AM5 - Pokročilé použití databází
Access 2013 CZ
Modul AM6 - Pokročilé prezentace
PowerPoint 2013 CZ
Zkratka a logo ECDL jsou chráněné známky ECDL Foundation © 1999-2018 ČSKI. Všechna práva vyhrazena