Zaměstnanci s odpovídajícími dovednostmi navíc nezatíží svého zaměstnavatele dalšími náklady v oblasti základního IT vzdělávání.

Z výsledků zkoušek ECDL, „řidičáku na počítače“, dále vyplynulo, že 36 procent absolventů je digitálně gramotných, a je tedy schopno používat počítač a internet pro plnění jednoduchých úkolů.

Okolo 40 procent účastníků je digitálně negramotných nebo mají jen základní povědomí o digitálních technologiích, minimálně si uvědomují rizika spojená s používáním internetu či neumí dostatečně chránit data.

Spolupráce se zaměstnavatelskými svazy

V roce 2017 plánuje vzdělávací projekt ECDL rozšíření spolupráce s generálním ředitelstvím i krajskými pobočkami Úřadu práce ČR, s krajskými hospodářskými komorami a se zaměstnavatelskými svazy, jejímž cílem je podpora rozvoje digitální gramotnosti a kvalifikace u ohrožených a potřebných skupin obyvatel.

Zástupci projektu ECDL se spolu s ministerstvy práce a školství budou nadále podílet na realizaci vládou schválené Strategie digitální gramotnosti do roku 2020, jak uvádějí v tiskové zprávě.

Pro další vývoj v oblasti středoškolského vzdělávaní je podle České společnosti pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) důležitá podpora Národní rady Unie školských asociací ČR – CZESHA. Ta doporučila zakomponování mezinárodních standardů konceptu ECDL do výuky „počítačově“ zaměřených předmětů na středních školách.

Nadace ECDL Foundation je mezinárodní nezisková organizace, jejímž hlavním cílem je zvyšování digitálních znalostí a dovedností veřejnosti zejména na trhu práce, ve školství a státní správě. Garantem kvality projektu, který vznikl před více než 20 lety za podpory Evropské komise a od roku 1999 je dostupný v ČR, je právě ČSKI.