V posledních desetiletích proniká výpočetní technika do výroby i distribuce a dochází k celkové globalizaci. Současný Průmysl 4.0 se snaží zefektivnit výrobu prostřednictvím širokého nasazení robotických zařízení a využívání metod umělé inteligence. Brzy můžeme očekávat masovou výrobu vysoce individualizovaných produktů vznikajících bez dotyku lidské ruky.

Zbude ale ještě vůbec ve výrobní sféře nějaké místo pro člověka? Určitě ano! Plného potenciálu robotizované výroby lze dosáhnout pouze účinnou spoluprací člověka a technologií. Člověk nabízí svou kreativitu a znalost lidských potřeb, kybernetický systém zase svou sílu, důslednost a systematičnost. Kombinací vznikají nové materiály a výrobky, které inspirují k dalším inovacím…

V novém dynamickém prostředí se tak uplatní především ten, kdo bude rozumět své profesi i technologickým principům. Takový přístup je klíčový pro rozvoj a uplatnění myšlenek Průmyslu 4.0. Digitální gramotnost se stane nezbytným předpokladem pro výkon většiny profesí, neboť počítačové zpracování digitálních dat a digitalizace procesů jsou klíčové u všech složek moderních podniků.

Personalisté odhadují, že současný člověk změní průměrně šestkrát zaměstnání. Bez celoživotního vzdělávání se nikdo neobejde − ne jako dnes, kdy zaměstnanci mají často nedostatečnou úroveň základních digitálních dovedností. Orientují se totiž spíše na schopnosti spojené s využíváním nástrojů pro komunikaci a s ovládáním specifických informačních systémů. Firmy často přehlížejí potřebu zvyšovat digitální dovednosti svých zaměstnanců, protože se obecně předpokládá, že ti "všechno umí" již ze školy. Zaměstnanci se tak nevzdělávají vůbec nebo se na školení šetří a závěrečný výstup není objektivně hodnocen. K celoživotnímu vzdělávání je třeba přistupovat nově.

Klasické prezenční kurzy s rigidním časovým plánem a pevným umístěním ve vzdálených vzdělávacích zařízeních začínají být minulostí. Nejefektivnějšími se stávají on-line kurzy, u kterých si student volí místo, čas i tempo výuky. Není důležité, jakou z cest člověk zvolí, ale to, že dosáhne vytyčeného a jasně popsaného cíle.

Proto poroste význam metodik, které rychle a spolehlivě prokážou dosažení deklarovaných znalostí a schopností. Takovou metodikou pro základní digitální dovednosti je například koncept ECDL a ICDL, tedy evropského a mezinárodního "řidičského průkazu" na počítač. Jeho certifikáty uznávané po celém světě prokazují, že absolvent spolehlivě zvládl standardizovaný rozsah příslušných znalostí v oboru počítačové gramotnosti.