červenec/srpen 2017
Insert alt text here
Úvodní prázdninové shrnutí
Vážení členové a příznivci DigiKoalice,
vítáme vás u prázdninového newsletteru České národní koalice pro digitální pracovní místa.
Ač se může zdát, že prázdniny sotva začaly, v DigiKoalici vrcholí přípravy podzimních akcí. Rezervujte si v kalendáři (již tradiční) každý první čtvrtek v měsíci, který v tomto pololetí budeme věnovat vždy jednomu vybranému tématu. Podzimní cyklus zahájíme hned 7. září Strategií digitální gramotnosti. Kompletní přehled plánovaných akcí naleznete v aktualitách, kde zároveň budeme zveřejňovat výstupy akcí.
Připravujeme pro vás také velké setkání všech členů a příznivců DigiKoalice dne 22. listopadu, na které jste srdečně zváni. Další informace budou průběžně zveřejňovány.

Přejeme příjemné letní dny a v září na viděnou!
Aktuality z DigiKoalice
18.7.2017
Vyjádřete se k revizím RVP
Informujeme o aktuálně zveřejněném pojetí Návrhu revizí rámcových vzdělávacích programů pro MŠ, ZŠ, G a všeobecnou složku odborného vzdělávání. Zájemci o zapojení do odborné diskuse se mohou seznámit návrhem revizí a vyplnit dotazník, kde mohou vyjádřit také svůj názor. Termín na ukončení diskuse je 20. září 2017.
Vyplnit dotazník →
29.6.2017
Plán akcí - "Save the date"
Zveřejňujeme plán akcí, které bude DigiKoalice pořádat v období podzim/zima 2017. Ke všem akcím budou postupně zveřejňovány pozvánky a podrobnější informace. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.
Rezervujte místo v kalendaři, protože se máte na co těšit. Save the date!
Zobrazit plán akcí →
Insert alt text here
Víte, že...
...ke dni 18. července má DigiKoalice 47 členů?
...členové mohou využívat logo DigiKoalice dle stanovených pravidel?
...členové mohou zveřejňovat své akce spjaté s digitální tématikou v našem kalendáři akcí?
...členové mohou formulovat a prezentovat své aktivity, kterým pomáhají naplňovat Memorandum, do tzv. záměru aktivit?
...členové mohou aktualizovat informace o sobě a svých činnostech v profilu na stránkách DigiKoalice?
...členové DigiKoalice mohou zažádat o prezentaci svých aktivit v newsletteru?
...pro vás sbíráme a zveřejňujeme příklady dobré praxe?
Příklady dobré praxe →
DOPORUČUJEME
Insert alt text here
Finanční příležitosti v OP VVV
Upozorňujeme na aktuálně vyhlášenou výzvu OP VVV BUDOVÁNÍ KAPACIT PRO ROZVOJ ŠKOL II (02_16_032).
V rámci výzvy si příjemce vybírá povinně jednu ze 6 povinně volitelných aktivit. Na řešení projektových záměrů s tématy rozvoje vzájemné spolupráce škol a dalších aktérů je možné využít aktivity na propojování formálního a neformálního vzdělávání, aktivity na podporu kompetencí pro demokratickou
kulturu (např. digital citizenship) nebo vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků. Uzávěrka příjmu žádostí je 29. září 2017. Více informací také v letáku.

Další příležitosti přináší výzva č. 02_16_035 a 02_16_042 pro SŠ, VOŠ, která podpoří spolupráci škol a zaměstnavatelů, mimo jiné také aktivity rozvíjející ICT, podíl odborníků z praxe na vzdělávání žáků/studentů na školách a další vzdělávání pedagogických pracovníků. Žádosti o podporu je možné podávat do 30. 9. 2017 a ve výzvě je možné dočerpat ještě 392 mil. Kč.
Konkrétně se jedná o tyto aktivity:
a) Stáže pedagogů SŠ u zaměstnavatelů včetně oboru ICT
b) Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ
c) Podpora podnikavosti žáků SŠ prostřednictvím volnočasové aktivity - Fiktivní firma. Není sice primárně zaměřena na vzdělávání v ICT, ale spíše v oblasti vedení firmy. Je ale možné vytvořit fiktivní firmu z oblasti ICT.
d) Zapojení ICT technika do výuky
e) Další vzdělávání pedagogických pracovníků včetně oblasti ICT v rozsahu 8, 16, 24, 80 hodin
f) Tandemová výuka – formou spolupráce v kombinacích:
pedagog školy + pedagog školy
pedagog školy + pedagog jiné školy
pedagog školy + student 4. nebo 5. ročníku VŠ fakult připravujících budoucí pedagogické pracovníky.
Více o BUDOVÁNÍ KAPACIT II →
Více o šablonách pro SŠ a VOŠ →
Insert alt text here
Zapojte se do kampaně CODEWEEK
Příležitostí pro spojení příznivců digitálních dovedností je každoroční kampaň CODEWEEK, která se letos uskuteční od 7. – 22. října. Svou událost či záměr aktivit (i například ve formátu "pledge" člena DigiKoalice) může přihlásit každý zájemce, který podporuje rozvíjení informatického myšlení v jakémkoliv věku a související výuku základů programování jako dovednosti pro 21. století.
Vloni se do kampaně zapojilo téměř milion účastníků do některé z 23 000 akcí, které proběhly ve více než 50 zemích celého světa. Téměř polovinu účastníků zapojených do aktivit tvořily dívky a ženy (46 %), průměrný věk účastníků byl 11 let. Podrobnější údaje o loňském ročník najdete v tiskové zprávě Evropské komise.
Pokud se chcete zapojit do aktivit kampaně v ČR, kontaktujte české ambassadory. Finanční podporu na organizaci událostí pro podporu CODEWEEK lze získat například ve vyhlášené podpůrném programu MEET AND CODE firmy SAP.
O kampani →
INSPIRACE